Commissievergaderingen

Vrijdag 3 december 2021

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 08:00 - 18:30 uur

Brussel (GEANNULEERD)

Werkbezoek
Geannuleerd Brussel (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: verzoek tot verplaatsen commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 6 december naar 7 december

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om het RTG Tijdelijke huurcontracten, dat gepland stond voor donderdag 16 december, tot nader order uit te stellen in verband met de samenloop met andere activiteiten.

E-mailprocedure
(besloten)