E-mailprocedure : E-mailprocedure: verzoek tot verplaatsen commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 6 december naar 7 december

De vergadering is geweest

3 december 2021
10:00 uur
Geachte leden,
 
Hierbij breng ik het onderstaande voorstel van het lid Van Dijk (SP) in procedure. De heer Van Dijk verzoekt om het commissiedebat RBZ, dat gepland staat voor maandag 6 december van 16.30 – 19.00 uur, te verplaatsen naar dinsdag 7 december van 17.00 – 20.00 uur. Dit betekent tevens dat het commissiedebat met een halfuur verlengd zou worden. Indien een meerderheid van uw commissie instemt met dit verzoek, zal er een nieuw tijdstip gezocht moeten worden voor de technische briefing over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak, die nu gepland staat voor dinsdag 7 december van 17.00 – 18.30 uur. Een nieuw tijdstip voor de technische briefing is nu nog niet te geven, maar getracht zal worden dit nog volgende week in te plannen.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgenochtend om 10.00 uur of u instemt met het voorstel van de heer Van Dijk om het commissiedebat RBZ te verplaatsen naar dinsdag 7 december van 17.00 – 20.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Arjen Westerhoff
griffier van de commissie voor Buitenlandse Zaken
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek lid Van Dijk tot verplaatsen commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 6 december naar 7 december

    Te behandelen:

    Loading data