Commissievergaderingen

Woensdag 3 september 2014

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 09:45 uur

Aanbieding praktijkonderzoek “Dutch Banks and Tax Avoidance”

Petitie
Y5 - Petitie Plein 2

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

NAVO-Top

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:45 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek Aanpassing financieel toetsingskader

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

Rondetafelgesprek duurzaam bankieren

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Een toekomstgericht mbo

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Vergadering Commissie Werkwijze

Procedurevergadering
Eerste commissiekamer (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Het lid Mulder (CDA) ontvangt in bijzondere procedure groene ondernemers voor een Groen spreekuur

Bijzondere procedure
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

EU-Defensieraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Voedselveiligheid

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Gesprek met de heer Smithuis

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wet open overheid (TK 33328)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Wachtlijsten bij zorginstellingen

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mensenhandel

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Post-missie beoordeling SFIR Irak

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Gesprek met een delegatie van de Parlamentariergruppe Benelux van de Landdag van Noordrijn-Westfalen (NRW).

Gesprek
Van Mierlozaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Omgevingswet

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Inkomensmaatregelen ouderen (verplaatst naar 11 september 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) verplaatst naar 11 sept

Algemeen overleg
(verplaatst)

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Gesprek (Diner) ter gelegenheid van het bezoek van een delegatie van de Parlamentariergruppe Benelux van de Landdag van Noordrijn-Westfalen (NRW).

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)