Debat geweest
3 september 2014 | 14:00 - 17:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Wet open overheid (TK 33328)

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Wet open overheid (TK 33328)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie hoorzitting / rondetafelgesprek Wet open overheid d.d. 3 september 2014
Brief commissie
Download Uitnodiging rondetafelgesprek Wet open overheid (TK33328)

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

Te behandelen: