Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 3 september 2014
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda PV cie. VWS woensdag 3 september - 09.45-11.30 uur - agendapunten toegevoegd; LET OP AFWIJKEND BEGINTIJDSTIP

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek Agora, namens meerdere organisaties, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. initiatieven voor palliatieve zorg
49
Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische aanpassingen in deze besluiten (Reparatiebesluit VWS 2014)

Te behandelen:

69
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) (Kamerstuk 31 839, nr. 393)

Te behandelen:

78
Verzoek GR om afspraak voor jaarlijks overleg werkprogramma en wederzijdse ontwikkelingen met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
84
86
Verzoek om reactie staatssecretaris op bericht ‘Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten’ en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteit van zorg.

Te behandelen:

92
Verzoek om uitstel inbreng verslag 33980 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving i.v.m. de plenaire behandeling van de Wlz

Te behandelen: