Commissievergaderingen

Woensdag 3 september 2008

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Toepassing art. 1F Vluchtelingenverdrag

Rondetafelgesprek
Statenlokaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over 2007

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Beroepspraktijkvorming in het mbo

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

zelfstandige bestuursorganen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Diverse onderwerpen financiële dienstverlening

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Rapportage Europese Commissie inzake voortgang Roemenië en Bulgarije

Algemeen overleg
Troelstrazaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Gesprek

Procedurevergadering
Marcus Bakkerkamer (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering VROM

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Presentatie rapport Deltacommissie door de heer Veerman

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Aanbieding door Onderwijsraad inzake het advies "Onderwijs en open leermiddelen"

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Extra Procedurevergadering NAAZ

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Nederlandse ambassadeur van Peking, de heer Rudolf Bekink

Gesprek
van Someren-Downerzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Jaarverslagen AIVD, CTIVD en CIVD

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Besloten technische briefing feitenonderzoek beleggingsverzekeringen (verzorgd door de AFM)

Technische briefing
Statenlokaal (besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jeugdzorg

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

ICT-agenda 2008-2011

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

RAZEB (Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering V&W

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Algemene Rekenkamer over Beroepspraktijkvorming in het mbo (briefing verschoven naar 2 september)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)