Algemeen overleg : zelfstandige bestuursorganen

De vergadering is geweest

3 september 2008
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. ter Horst
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • M.C.A. Smilde (CDA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)

Agendapunten

 1. 1

  overzicht zelfstandige bestuursorganen

  Te behandelen:

  Loading data