Commissievergaderingen

Vrijdag 2 december 2022

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien...

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885) - 26643-908

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht (33118, nr. 240)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

EU-Westelijke Balkantop d.d. 6 december

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

36238 - Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met een mogelijkheid voor vijftig leden tot uitnodiging van een inspecteur-generaal voor een rondetafelgesprek, hoorzitting of technische briefing

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsprogramma pandemische paraatheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 14:30 - 15:15 uur

Studenten Duits-Nederlandse betrekkingen Radboud Universiteit

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Spoed e-mailprocedure: omzetten SO JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen) in CD

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema (PVV) om reactie van de minister van VWS op bericht 'Niet de zorgkwaliteit maar de lobby gaf de doorslag in de strijd om het kinderhart' |

E-mailprocedure
(besloten)