Rondetafelgesprek : Rondetafeldebat kwaliteit stikstofcijfers (hybride)

De vergadering is geweest

23 februari 2022
17:30 - 19:40 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Herzien: wijziging deelnemers blok I

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Rondetafeldebat over de kwaliteit van stikstofcijfers

  Een rondetafeldebat is een nieuw type instrument dat de Kamer inzet om kennis te verwerven. Het betreft een debat tussen deskundigen die uiteenlopende standpunten innemen ten aanzien van een bepaald vraagstuk. Bij een rondetafeldebat gaan de deskundigen met elkaar in gesprek; de Kamerleden mengen zich niet in het debat, maar kunnen wel verhelderende vragen stellen.
 2. 2

  Programma

  Blok 1: Wat is bekend over de hoeveelheid stikstofdepositie in natuurgebieden?
  Vragen:
  1. Wat is de kwaliteit van de informatie die nu beschikbaar is over de hoeveelheid stikstofdepositie in natuurgebieden?
  2. Wat zijn de belangrijkste onzekerheden in de metingen en de modellen? Wat is de oorzaak daarvan?
  3. Wat zijn de implicaties van de onzekerheden voor het stikstofbeleid en/of de vergunningverlening?
  4. Wat is er nodig om de kwaliteit van de metingen en de modellen te vergroten? Als u een ruim budget zou krijgen om de metingen of modellen te verbeteren, waar zou u dan als eerste op inzetten?
  Deelnemers:
  Prof. dr. ir. Guus Velders & dr. ing. Albert Bleeker (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  Prof. dr. Leen Hordijk (Wageningen University & Research - emeritus)
  Prof. dr. ir. Jan Willem Erisman (Universiteit Leiden)
  Dr. Martijn Schaap (TNO)

  Blok 2: Wat is bekend over de hoeveelheid stikstof die natuurgebieden aankunnen?
  Vragen:
  1. Hoe betrouwbaar zijn de kritische depositiewaarden (KDW’n) als grens voor de hoeveelheid stikstof die natuurgebieden aankunnen: waar zijn de KDW’n op gebaseerd en hoe stevig is de wetenschappelijke onderbouwing?
  2. Wat zijn de belangrijkste onzekerheden? Wat is de oorzaak daarvan?
  3. Zijn de KDW’n goed genoeg om beleid op te baseren? Wat zijn de implicaties van de onzekerheden voor het stikstofbeleid?
  4. Wat is er nodig om de kwaliteit van de KDW’n te vergroten? Als u een ruim budget zou krijgen om de kwaliteit van die waarden te vergroten, waar zou u dan als eerste op inzetten?
  Deelnemers:
  Dr. Han van Dobben (Wageningen Environmental Research)
  Dr. Jaap Hanekamp (University College Roosevelt)
  Prof. dr. ir. Wim de Vries (Wageningen University & Research)
  Dr. ir. Wieger Wamelink (Wageningen Environmental Research)
 3. 3

  Expert papers

  (Hier worden van de deelnemers ontvangen expert papers opgenomen.)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data