Rondetafelgesprek : Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024

De vergadering is geweest

20 juni 2019
14:30 - 20:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • A.A. Aartsen (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • S. Belhaj (D66)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Genodigdenlijst ronde I en II

  Ronde I  14.30 – 15.30 uur

  Structuurverandering en arbeidsmarkt
  • Peter van den Bunder, FNV Kunstenbond, belangenbehartiger klassieke muziek, beeldende kunst & zzp’ers
  • Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92, tevens directeur Academie voor Theater en Dans
  • Titia Haaxma, directeur-bestuurder Stichting Cultuur + Ondernemen
  • Sjoerd Feitsma, Vereniging Nederlandse gemeente
  • Jan Brands, directeur Cultuurconnectie, namens de federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur, lid van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
   
    
  Ronde II  15.30 – 16.30 uur
   
  Regio’s
  • Ger Koopmans, gedeputeerde provincie Limburg
  • Ben de Reu, voormalig gedeputeerde van Zeeland
  • Hester Maij, gedeputeerde provincie Overijssel
  • Hilde van Garderen, wethouder gemeente Almere/Metropool regio Amsterdam
  • Touria Meliani, wethouder o.m. kunst en cultuur Amsterdam

   
 3. 3

  Genodigdenlijst ronde III, IV en V

  Ronde III  16.30 – 17.15 uur
   
  Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en Museumvereniging
  • Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds
  • Doreen Boonekamp, directeur-bestuurder Nederlands Filmfonds
  • Mirjam Moll, wnd. directeur Museumvereniging
   
   
  Ronde IV  17.30 – 18.30 uur
   
  Fonds Podiumkunsten en Popcoalitie
   
  • Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten
  • Arjo Klingens, voorzitter Stichting Popcoalitie
  • Pieter Perquin, voorzitter Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten (BAM)
  • Matthijs Bongertman, Vereniging Vrije Theater Producenten
  • Ronald Wintjens, vertegenwoordiger Danssector / Nederlandse dansdagen
  • Harmen van der Hoek, bestuurslid NAPK en zakelijk directeur Noord Nederlands Toneel / Club Guy & Roni
   
    
  Dinerpauze
   
   
  Ronde V  19.30 – 20.30 uur
   
  Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds voor Cultuurparticipatie en Bibliotheken
   
  • Tiziano Perez, directeur-bestuurder van het Letterenfonds
  • Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Lily Knibbeler, algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek
  • Leo  Adriaanse, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
  • Jantien Westerveld, directeur van Stichting Meer muziek in de Klas
 4. 4

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data