Rondetafelgesprek

Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024

Rondetafelgesprek: "Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024 op 20 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

2
Genodigdenlijst ronde I en II

Details

Ronde I  14.30 – 15.30 uur

Structuurverandering en arbeidsmarkt
 • Peter van den Bunder, FNV Kunstenbond, belangenbehartiger klassieke muziek, beeldende kunst & zzp’ers
 • Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92, tevens directeur Academie voor Theater en Dans
 • Titia Haaxma, directeur-bestuurder Stichting Cultuur + Ondernemen
 • Sjoerd Feitsma, Vereniging Nederlandse gemeente
 • Jan Brands, directeur Cultuurconnectie, namens de federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur, lid van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 
  
Ronde II  15.30 – 16.30 uur
 
Regio’s
 • Ger Koopmans, gedeputeerde provincie Limburg
 • Ben de Reu, voormalig gedeputeerde van Zeeland
 • Hester Maij, gedeputeerde provincie Overijssel
 • Hilde van Garderen, wethouder gemeente Almere/Metropool regio Amsterdam
 • Touria Meliani, wethouder o.m. kunst en cultuur Amsterdam

 
3
Genodigdenlijst ronde III, IV en V

Details

Ronde III  16.30 – 17.15 uur
 
Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds en Museumvereniging
 • Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds
 • Doreen Boonekamp, directeur-bestuurder Nederlands Filmfonds
 • Mirjam Moll, wnd. directeur Museumvereniging
 
 
Ronde IV  17.30 – 18.30 uur
 
Fonds Podiumkunsten en Popcoalitie
 
 • Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten
 • Arjo Klingens, voorzitter Stichting Popcoalitie
 • Pieter Perquin, voorzitter Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten (BAM)
 • Matthijs Bongertman, Vereniging Vrije Theater Producenten
 • Ronald Wintjens, vertegenwoordiger Danssector / Nederlandse dansdagen
 • Harmen van der Hoek, bestuurslid NAPK en zakelijk directeur Noord Nederlands Toneel / Club Guy & Roni
 
  
Dinerpauze
 
 
Ronde V  19.30 – 20.30 uur
 
Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds voor Cultuurparticipatie en Bibliotheken
 
 • Tiziano Perez, directeur-bestuurder van het Letterenfonds
 • Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Hedwig Verhoeven, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Lily Knibbeler, algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek
 • Leo  Adriaanse, directeur Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
 • Jantien Westerveld, directeur van Stichting Meer muziek in de Klas
4
Position papers

Te behandelen:

Gerelateerde zaken