Debat geweest
28 september 2016 | 15:15 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Werkbezoek commissie Eu-zaken aan Noorwegen en Finland 16 t/m 19 oktober 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek om algemeen overleggen te verwisselen op 6 oktober 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie bericht dat het 'Aantal kinderontvoeringen is gestegen'
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Veilighied en Justitie op 28 september 2016
Brief lid / fractie
Download Reactie op het bericht toezicht op witwassen
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (week 26-37/2016)
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake datadelen door Whatsapp
Brief lid / fractie
Download Verzoek om vaststellen van inbrengdatum op het initiatiefwet Gesloten Coffeeshopketen (Kamertsuk 34165) van het lid Bergkamp (D66)
Brief lid / fractie
Download Verzoek om de inbrengdatum van initiatiefwet majesteitsschennis voor het herfstreces te plannen
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 28 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

Te behandelen:

7
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
24
Uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen; Brussel, 16 juni 2016

Te behandelen:

29
Procedurevoorstel behandeling tweede hervormingspakket Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel
33
Datum jaarlijks gesprek met de Hoge Raad

Details

De commissie zal op dinsdag 15 november 2016 van 17.00 tot 18.30 uur het jaarlijkse gesprek met de Hoge Raad voeren (inclusief rondleiding in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad).