Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek lid Van der Steur (VVD) om brief Rolodex-dossier
Brief lid / fractie
Download De minister van Veiligheid en Justitie verzoeken om een brief inzake schikkingsovereenkomst tussen het OM en een crimineel
Brief lid / fractie
Download Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie verzoeken om het Memorandum of Understanding met Guinee, inzake de afspraken over de vervangende reisdocumenten en de terugkeer van vreemdelingen, naar de Kamer te sturen
Brief lid / fractie
Download Behandeling wetsvoorstel executoriale verkoop onroerend goed (33484)
Brief lid / fractie
Download Verzoek lid Kooiman (SP) om brief staatssecretaris te vragen over de voortgang (of de vertraging) van het wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie (33745).
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering V en J op 12 maart 2013
Brief lid / fractie
Download Brief ontvangen over uitlatingen van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Hillegom over cameratoezicht
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 12 maart 2014
Brief lid / fractie
Download Verzoek Van der Steur bij wetsvoorstel Positie en toezicht advocatuur (32382)

Deelnemers


Agendapunten

2
9
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
21
Informatie over de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden (Kamerstuk 33 079)

Te behandelen:

25
Stand van zaken ten aanzien van vervolging en berechting van door de Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij en de stand van zaken met betrekking tot het sluiten van overdrachtsovereenkomsten met landen in de regio door de EU en NAVO-missies

Te behandelen:

48
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen over strafbaarstelling illegaliteit en de consequenties daarvan voor de begrotingsafspraken van het najaar 2013

Te behandelen:

51
Aanbieding van de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 maart 2014 in Brussel en een recent monitoringsoverzicht (1e kwartaal 2014) van JBZ-dossiers

Te behandelen:

54
Reactie Europese Commissie m.b.t. uitnodiging vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor gesprek over voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
61
Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie verzoeken om het Memorandum of Understanding met Guinee, inzake de afspraken over de vervangende reisdocumenten en de terugkeer van vreemdelingen, naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

63
Brievenlijst
66
Operationalisering opdracht en werkwijze rapporteur Europees Openbaar Ministerie

Details

De notitie ter zake wordt nagezonden.