Homepage

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 21 mei

Het vragenuur van dinsdag 21 mei gaat over de volgende onderwerpen: handel in schuldendossiers, Twentse fysiotherapeuten die niet...

Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Illegale content en producten op Telegram

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4)

- uur
Plenair

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

- uur
Technische briefing
commissie voor de Rijksuitgaven

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Thuiszitters en thuisonderwijs

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rondetafelgesprek over risicoprofilering in het handhavingsbeleid

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

RTE tot aanbieding jaarverslag 2023

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inkomensbeleid en koopkracht

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Debatten in het kort

Het eindverslag van de informateurs

22 mei 2024, debat - Onder leiding van informateurs Van Zwol en Dijkgraaf zijn PVV, VVD, NSC en BBB het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. De Kamer debatteert over hun verslag.

Wetsvoorstellen

Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
J.C. Sneller D66
Indiener J.C. Sneller Tweede Kamerlid
+ 1 andere