Homepage

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 5 september 2022

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp legde op zondag 14 augustus samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een krans bij de Indische plaquette in het gebouw van de Tweede Kamer. Op maandag 15 augustus woonden de Kamervoorzitters de herdenking bij voor de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië bij het Indisch Monument in Den Haag.

Nieuws uit de Kamer


Werkbezoek Suriname, Curaçao en Bonaire in het kader van slavernijverleden

De commissie voor Binnenlandse Zaken brengt van 13 augustus tot 21 augustus een werkbezoek aan Suriname, Curaçao en Bonaire. De delegatie onderzoekt het koloniaal verleden van Nederland, gericht op het slavernijverleden, ter voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023 van de afschaffing van de slavernij.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp kijkt terug op ‘turbulent politiek jaar’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft aan het einde van de laatste vergaderdag voor het zomerreces in haar traditionele toespraak teruggeblikt op het afgelopen parlementaire jaar. Dat was turbulent en kende een verhitte eindsprint, aldus Bergkamp. Tegelijk heeft de Kamer afgelopen jaar veel werk verricht als het gaat om de versterking van haar eigen functies.

Uitgelicht


Parlementaire onderzoeken: wat is het verschil?

Het controleren van de regering is een belangrijke taak van de Tweede Kamer. Wanneer de Kamer een bepaalde zaak grondig onder de loep wil nemen, kan zij een parlementair onderzoek instellen. Op basis van het onderzoeksrecht kan de Kamer dan verschillende instrumenten inzetten. Welke onderzoeken hebben recent plaatsgevonden of lopen nu nog, en wat zijn de verschillen?

Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00 uur over het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het debat zal gevoerd worden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.


Er zijn geen live debatten op deze dag.

Debatten in het kort

Debat over bericht dat topambtenaar OCW klokkenluider NPO in de kou heeft gezet

7 juli 2022, debat - Een topambtenaar van OCW die nauwe banden onderhield met de toenmalige NPO-bestuursvoorzitter, heeft gesproken met een klokkenluider die informatie had over misstanden bij diezelfde NPO. De Kamer debatteert over deze kwestie met minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Uslu (Media).

Wetsvoorstellen

S. Dekker VVD
Indiener S. Dekker minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

De Kamer op Twitter


2eKamertweets
Kamervoorzitter @Vera_Bergkamp legde vandaag samen met @eerstekamer-voorzitter @jan_anthonie Bruijn een krans namen… https://t.co/riKt8JJziE
Staten_Generaal
Kamervoorzitters @Jan_Anthonie Bruijn (@eerstekamer) en @Vera_Bergkamp (@2eKamertweets) woonden vanavond de jaarlij… https://t.co/VScOGH19cL
Naar boven