Homepage

27 september 14:00 - 15:00 uur
Wetgevingsoverleg

Digitale Zaken

26 september 10:00 - 14:00 uur
De vijfde verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vindt plaats van 26 september tot en met 30 september. Het laatste openbare verhoor is op vrijdag 14 oktober. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Nieuws uit de Kamer


Interparlementair Koninkrijksoverleg in Den Haag

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) vindt van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 september plaats in Den Haag. Delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderen met de Staten-Generaal onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul (VVD).

Algemene Politieke Beschouwingen 2022

De dagen na Prinsjesdag staan zoals gebruikelijk in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen. Het debat gaat over de hoofdpunten van de Miljoenennota en de rijksbegroting voor 2023. De tweede dag, donderdag 22 september, begint met het antwoord van de regering. Volg het debat via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Uitgelicht


Rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 28 september 2022 van 10.00 tot 11.55 uur  een rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken.

Hoe controleert de Tweede Kamer de rijksuitgaven?

Van Prinsjesdag tot Verantwoordingsdag: op verschillende momenten controleert de Tweede Kamer de uitgaven en inkomsten van het kabinet. Volg het parlementaire proces in onderstaande infographic.


Er zijn geen live debatten op deze dag.

Debatten in het kort

De Kamer op Twitter


DEFTweedeKamer
De agenda voor de procedurevergadering #pvDEF van donderdag 29 september staat online: https://t.co/vtbGAm2cPP
2eKamertweets
Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen (#APB) in de Tweede Kamer, donderdag 22 september 2022, re… https://t.co/eAP1RfcgPg
Naar boven