Homepage

6 oktober 10:15 - 10:16 uur
Verhoor

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

De commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op donderdag 6 oktober over kansspelen met minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming. U kunt het debat vanaf 15.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Nieuws uit de Kamer


Enquête aardgaswinning Groningen in zesde verhoorweek

De zesde verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vindt plaats van 3 oktober tot en met 7 oktober. Het laatste openbare verhoor is op vrijdag 14 oktober. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Het vragenuur van dinsdag 4 oktober

Het vragenuur van dinsdag 4 oktober gaat over de volgende onderwerpen: het Argos-item 'Onzichtbare muren', de documentaire van BOOS over misbruik maken van kankerpatiënten en het bericht dat steeds meer ouderen verwaarloosd raken.

Uitgelicht


Luchtvaart

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op donderdag 6 oktober 2022 van 16.30 tot 22.15 uur over verschillende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. Namens het kabinet is minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken houdt op woensdag 28 september 2022 van 10.00 tot 11.55 uur een rondetafelgesprek over de opkoop van vakantieparken.


Agenda van vandaag

Nu live: Marjan van Loon

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Jan Willem van Hoogstraten

- uur
Verhoor
parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Nu live: Extra procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Consulaire Zaken

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Kennisagenda: Vrijhandelsverdragen

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Juridische beroepen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Armoede- en schuldenbeleid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Technische briefing Kernenergie

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Europese Zaken

Kansspelen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Luchtvaart

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Technische briefing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het toezicht op energieleveranciers

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering Contactgroep Verenigde Staten

- uur
Procedurevergadering
contactgroep Verenigde Staten

Nationale ombudsman - Sociale minima

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Debatten in het kort

Eerste termijn Algemene Financiële Beschouwingen

5 oktober 2022, debat - Wat zijn de financiële gevolgen van de kabinetsplannen voor volgend jaar? Op de eerste dag van Algemene Financiële Beschouwingen bespreken de woordvoerders de begroting voor 2023.

Wetsvoorstellen

Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail
Voorbereiding
Debat
Stemming
S. van Veldhoven D66
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer minister voor Milieu en Wonen
+ 1 andere

De Kamer op Twitter


2eKamertweets
De commissie @JenV_TK debatteert vanaf 15.00 uur over online gokken met @ministervRB Franc Weerwind van Rechtsbesch… https://t.co/VKBU7VFat9
BuZaTweedekamer
Om 10.00 uur begint het commissiedebat over Consulaire Zaken. In dit debat komen zaken als reisadviezen, evacuaties… https://t.co/gKlWEdTyqW
Naar boven