Homepage

Nieuws uit de Kamer


Innovaties bij dijkversterking

Hoe blijft Nederland zo weerbaar mogelijk tegen extreem weer en zeespiegelstijging? Experts op dit gebied delen hun kennis...

Uitgelicht


Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Nationale ombudsman over rapport 'Hoe eerder, hoe beter'

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Slotwet en Jaarverslag 2023

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lachgasproblematiek in de afvalketen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024 (Let op: het tijdstip is gewijzigd)

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Hoorzitting met de beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Ambassadeur van Hongarije inzake Hongaars EU-voorzitterschap per 1 juli 2024

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Europese Zaken

Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rol van UNRWA in Gaza

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Debatten in het kort

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Nijboer/Alkaya Wet centraal aandeelhoudersregister
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener S. Maatoug Tweede Kamerlid
+ 1 andere