Homepage

18 juni 14:00 - 15:00 uur
De Tweede Kamer behandelt op maandag 17 juni van 11.00 tot 16.00 uur haar eigen begroting, de Raming...
Twee mensen lopen naar het gebouw van de Tweede Kamer toe.

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht


Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...


Er zijn geen live debatten op deze dag.

Debatten in het kort

VN-Verdrag immuniteit rechtsmacht en eigendommen staten

13 juni 2024, wetsvoorstel - Minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) stelt voor dat Nederland zich aansluit bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen. De Kamer debatteert er met haar over.

Wetsvoorstellen

Maatregelen tegen overlastgevende vreemdelingen
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Broekers-Knol (VVD) A.
Indiener A. Broekers-Knol staatssecretaris van Justitie en Veiligheid