Homepage

De Tweede Kamer is met reces tot en met maandag 5 september 2022

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft aan het einde van de laatste vergaderdag voor het zomerreces in haar traditionele toespraak teruggeblikt op het afgelopen parlementaire jaar. Dat was turbulent en kende een verhitte eindsprint, aldus Bergkamp. Tegelijk heeft de Kamer afgelopen jaar veel werk verricht als het gaat om de versterking van haar eigen functies.

Nieuws uit de Kamer


Werkbezoek Suriname, Curaçao en Bonaire in het kader van slavernijverleden

De commissie voor Binnenlandse Zaken brengt van 13 augustus tot 21 augustus een werkbezoek aan Suriname, Curaçao en Bonaire. De delegatie onderzoekt het koloniaal verleden van Nederland, gericht op het slavernijverleden, ter voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023 van de afschaffing van de slavernij.

Stemmingen over Voorjaarsnota en verantwoordingsstukken

De Tweede Kamer stemt op donderdag 7 juli over de Voorjaarsnota en de verantwoordingsstukken van het kabinet over vorig jaar. Deze maken deel uit van een reeks stemmingen op de laatste vergaderdag voor het zomerreces. De stemmingen zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Uitgelicht


Herstel en de wederopbouw van Oekraïne

De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op donderdag 7 juli 2022 van 15.30 tot 18.00 uur over het herstel en de wederopbouw van Oekraïne. Het debat zal gevoerd worden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher.

Rondetafelgesprek onderwijshuisvesting en ventilatie

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op woensdag 6 juli 2022 van 14:00 tot 16:45 uur met deskundigen en betrokkenen over onderwijshuisvesting en ventilatie tijdens een rondetafelgesprek.


Er zijn geen live debatten op deze dag.

Debatten in het kort

Debat over bericht dat topambtenaar OCW klokkenluider NPO in de kou heeft gezet

7 juli 2022, debat - Een topambtenaar van OCW die nauwe banden onderhield met de toenmalige NPO-bestuursvoorzitter, heeft gesproken met een klokkenluider die informatie had over misstanden bij diezelfde NPO. De Kamer debatteert over deze kwestie met minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Uslu (Media).

Wetsvoorstellen

Wet eigen strategie pensioenfonds
Voorbereiding
Debat
Stemming
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts Tweede Kamerlid

De Kamer op Twitter


2eKamertweets
De website van de #TweedeKamer heeft momenteel een technische storing. We werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
IenWTweedeKamer
Het verslag van het commissiedebat externe veiligheid van 22 juni 2022 staat online #externeveiligheid https://t.co/g9oYVPqu6Q
Naar boven