Homepage

Hoe kan de defensie-industrie opschalen? En welke knelpunten zijn er? De commissie voor Defensie laat zich hierover informeren...
Rupsvoertuig van de Koninklijke Marechaussee

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 11 juni

Het vragenuur van dinsdag 11 juni gaat over de volgende onderwerpen: uitspraken van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno...

Uitgelicht


Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

IOB-onderzoek inzake coherentie ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MIVD en Cyber

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Defensie

Definitief Programma Energiehoofdstructuur en het rapport Energiesysteem van de toekomst 2030-2050 (II3050, editie 2).

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Postmarkt

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Defensie

Debatten in het kort

Funderingsschade aan woningen

11 juni 2024, debat - De Kamer debatteert met minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) over de funderingsproblematiek waarmee door het hele land steeds meer eigenaren van woningen en gebouwen worden geconfronteerd.

Wetsvoorstellen

Archiefwet 2021
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener A. Slob minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media