Homepage

Commissiedebat

Defensie

24 april 10:00 - 13:00 uur
Groen van Prinstererzaal
De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 23 april en donderdag 25 april over het rapport ‘Blind voor mens...
Op een podium de drie leden van de enquêtecommissie plus in het midden Kamervoorzitter Bosma, die van Michiel van Nispen het rapport overhandigd krijgt.

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 23 april

Het vragenuur van dinsdag 23 april gaat over de volgende onderwerpen: een eerdere onbeantwoorde Kamervraag over uitspraken van...

Kamerleden ontvangen petities

De commissies van de Tweede Kamer ontvangen op maandag 22 en dinsdag 23 april een aantal petities. Burgers...

Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Veiligheid en integriteit

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Defensie

Migratiedeals

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering IenW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedures en brieven SZW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spanning in Europa m.b.t. kernwapens

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Arbeidsongeschiktheid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Marktordening & consumentenbescherming

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Technische briefing Regio Deals

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Rondetafelgesprek Regio Deals

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Debatten in het kort

Wetsvoorstellen

Indiener M. van Nispen Tweede Kamerlid