Homepage

18 juni 14:00 - 15:00 uur
Rondetafelgesprek

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17 juni 10:00 - 13:00 uur
Thorbeckezaal B67
De Tweede Kamer debatteert op donderdag 13 juni over de afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in...
Toeslagenbrief van de belastingdienst, de tekst ervan is onleesbaar gemaakt.

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 11 juni

Het vragenuur van dinsdag 11 juni gaat over de volgende onderwerpen: uitspraken van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno...

Uitgelicht


Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...


Er zijn geen live debatten op deze dag.

Debatten in het kort

VN-Verdrag immuniteit rechtsmacht en eigendommen staten

13 juni 2024, wetsvoorstel - Minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) stelt voor dat Nederland zich aansluit bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen. De Kamer debatteert er met haar over.

Wetsvoorstellen

Wet herziening bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener C.J. Schouten minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
+ 1 andere