Homepage

16 april 14:00 - 15:00 uur
Wetgevingsoverleg

Economische Zaken en Klimaat

15 april 10:00 - 19:00 uur
Thorbeckezaal B67

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht


Rondetafelgesprek over het mbo

Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil zich nader...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Toekomstverkenning vervolgonderwijs

- uur
Notaoverleg
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Debatten in het kort

Het tekort aan gevangenispersoneel

11 april 2024, debat - Lang niet iedereen die tot een celstraf is veroordeeld, zit op dit moment in de gevangenis. De oorzaak: een tekort aan gevangenismedewerkers. De Kamer roept minister Weerwind (Rechtsbescherming) ter verantwoording.

Wetsvoorstellen

minister Blok
Indiener S.A. Blok minister van Economische Zaken en Klimaat