Homepage

18 juni 14:00 - 15:00 uur
Procedurevergadering

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18 juni 16:30 - 17:30 uur
klompezaal b67
De Tweede Kamer behandelt op maandag 17 juni van 11.00 tot 16.00 uur haar eigen begroting, de Raming...
Personen zitten aan een lange tafel. Op de tafel staan microfoons en liggen documenten.

Nieuws uit de Kamer


Innovaties bij dijkversterking

Hoe blijft Nederland zo weerbaar mogelijk tegen extreem weer en zeespiegelstijging? Experts op dit gebied delen hun kennis...

Uitgelicht


Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Mensenrechtenbeleid

- uur
Notaoverleg
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Debatten in het kort

VN-Verdrag immuniteit rechtsmacht en eigendommen staten

13 juni 2024, wetsvoorstel - Minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) stelt voor dat Nederland zich aansluit bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen. De Kamer debatteert er met haar over.

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet vaststelling parkeertarieven per minuut
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener H.E. de Hoop Tweede Kamerlid