Homepage

Commissiedebat

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De commissie voor Financiën voert op woensdag 7 december een debat over doorstroomvennootschappen met staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij. U kunt het debat vanaf 10.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Nieuws uit de Kamer


Waarnemend Griffier voorgedragen

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft op dinsdag 6 december Geert Jan Hamilton voorgedragen voor benoeming tot waarnemend Griffier. De Kamer stemt naar verwachting op donderdag 8 december over de voordracht. Als de Kamer hiermee instemt, vervult Hamilton vanaf 8 december de functie van Griffier.

Het vragenuur van dinsdag 6 december

Het vragenuur van dinsdag 6 december gaat over de volgende onderwerpen: het bericht dat de helft van de Nederlanders de verwarming uitzet vanwege hoge kosten, het bericht dat rechters en advocaten steeds vaker bedreigd worden en onbeantwoorde schriftelijke vragen over het opstarten van een mediation traject met het COA, rijk en gemeente Westerwolde.

Uitgelicht


Commissiedebat over leefstijlpreventie

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan op woensdag 14 december 2022 van 15.00 tot 19.00 uur in debat over leefstijlpreventie. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt hiervoor naar de Kamer.

Verkeersveiligheid en wegen

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op dinsdag 6 december 2022 van 16.30 tot 21.15 uur over verkeersveiligheid en wegen. Namens het kabinet zijn minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aanwezig.


Agenda van vandaag

Doorstroomvennootschappen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

AIV over briefadvies Urgentie van een nieuwe Nederlandse Afrikastrategie

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tweeminutendebat Politie (CD 20/10)

- uur
Plenair

Procedurevergadering LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Technische briefing door GasTerra over de gascontracten en de situatie op de gasmarkt

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Griekse Committee on National Defence and Foreign Affairs (digitaal)

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nu live: Arbeidsongeschiktheid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nu live: AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok’

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nu live: Financiële markten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Nu live: Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Politie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Debatten in het kort

Wetsvoorstellen

Reparatiewet forensische zorg
Voorbereiding
Debat
Stemming
S. Dekker VVD
Indiener S. Dekker minister voor Rechtsbescherming

De Kamer op Twitter


BuZaTweedekamer
Om 14.00 uur spreekt de commissie @BuZaTweedekamer met @AIV_advies over het advies ‘De Oekraïne-oorlog als geopolit… https://t.co/TtVu0MzitF
BuHa_OSTK
Vanochtend sprak de commissie @BuHa_OSTK met @AIV_advies over het briefadvies ‘Urgentie van een nieuwe Afrikastrate… https://t.co/UXoLNF5X18
Naar boven