Homepage

Procedurevergadering

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

18 april 10:15 - 11:15 uur
klompezaal b67
De Tweede Kamer debatteert op 17 april over het wijzigen van de Vreemdelingenwet 2000. Demissionair staatssecretaris voor Justitie...
2 mannelijke asielzoekers lopen in de gang van hun opvanglocatie.

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Box 3

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Veteraneninstituut

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering (let op: nieuw tijdstip!)

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verkiezingen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Rapporten NZa - Uitvoering Wlz

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toelichting Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op de voorstellen van de minister van LNV en de effecten hiervan op het mestbeleid.

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Digitale Zaken

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg)

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Debatten in het kort

Verlenging beslistermijnen asiel- en nareiszaken

17 april 2024, wetsvoorstel - De achterstanden van de IND zijn voor staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) reden om de wettelijke beslistermijnen te verlengen. De Kamer debatteert over zijn wetsvoorstel.

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Harbers M.G.J. (VVD)
Indiener M.G.J. Harbers minister van Infrastructuur en Waterstaat