Homepage

Commissiedebat

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17 april 10:00 - 16:30 uur
Troelstrazaal
Hoe staat het met het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Kamerleden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap debatteren...
Leerling aan het lassen in laslokaal

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Stikstof, NPLG en natuur

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inzet algoritmes en data-ethiek

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Digitale Zaken

Voortgang op de maatwerkafspraken

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Gesprek advocaat omwonenden Schiphol

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Toeslagen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Technische briefing van TNO EN ACM over de warmtetarieven.

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Openbaar vervoer en taxi

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Arbeidsmigratie

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Technische briefing over een nationale aanpak funderingsproblematiek

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Debatten in het kort

Wetsvoorstellen

Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener S. Dekker minister voor Rechtsbescherming