Zoeken in Moties

Zoekresultaten (5)

U zoekt op ‘femicide’ U zoekt in Kamerstukken, Moties

Moties

Motie van het lid Mutluer c.s. over prioriteit geven aan een integrale aanpak femicide

Motie van het lid Mutluer c.s. over prioriteit geven aan een integrale aanpak femicide.

2023D43068

Moties

Motie van de leden Mutluer en Lahlah over op korte termijn een aanspreekpunt bij de politie realiseren voor slachtoffers van stalking

aan femicide verbetering behoeft; overwegende dat het in het belang van het voorkomen van femicide is dat slachtoffers gehoord en gesteund worden; verzoekt de regering om bij de uitwerking van het plan van aanpak femicide mee...

2024D04798

Moties

Motie van het lid Mutluer c.s. over een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek naar afzonderlijke strafbaarstelling van psychisch geweld

2 Vergaderjaar 2022–2023 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 781 MOTIE VAN HET LID MUTLUER C.S. Voorgesteld 20 april 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat femicide een groot probleem is in Nederland en gemiddeld...

2023D16970

Moties

Motie van het lid Mutluer c.s. over het in kaart brengen van de bijdrage van het klachtvereiste aan de bescherming van slachtoffers van stalking

2 Vergaderjaar 2023–2024 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 272 MOTIE VAN HET LID MUTLUER C.S. Voorgesteld 18 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat stalking zeer ingrijpend is voor slachtoffers; overwegende dat stalking...

2023D43069

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over het tegengaan van geweld tegen vrouwen integraal onderdeel maken van beleid

200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 Nr. 93 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 17 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende...

2022D48272