Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (7)

U zoekt op ‘biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen ’

Moties

Motie van het lid Bromet c.s. over biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen

Motie van het lid Bromet c.s. over biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2024D03644

Plenaire verslagen

38e vergadering, dinsdag 6 februari 2024

38e vergadering, dinsdag 6 februari 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Defensie 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

37e vergadering, donderdag 1 februari 2024

37e vergadering, donderdag 1 februari 2024; Opening; Mededelingen; Politie; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024; Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023; Sluiting;

Overige Kamerstukken

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024

en vaardigheden vraagt dan gangbare landbouw; overwegende dat het in het belang van jonge boeren is om verder te kijken dan dat wat ze thuis zagen; verzoekt de regering om biologisch onderwijs een integraal onderdeel te...

2024D10496

Overige Kamerstukken

Definitieve stemmingslijst dinsdag 6 februari 2024

aanbieden 36 410-XIV, nr. 45 -de motie-Bromet c.s. over biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen 36 410-XIV, nr. 46 -de motie-Bromet over continuering borgen van pachtgronden die reeds biologisch gecertificeerd zijn...

2024D04229

Overige Kamerstukken

Langetermijnagenda inclusief stemmingslijst week 6

over schoollunches die onderdeel zijn van de Rijke Schooldag standaard biologisch aanbieden 36 410-XIV, nr. 45 – de motie-Bromet c.s. over biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen 36 410-XIV, nr. 46...

2024D03798

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2024

die onderdeel zijn van de Rijke Schooldag standaard biologisch aanbieden (36410-XIV, nr. 44); - de motie-Bromet c.s. over biologisch onderwijs een integraal onderdeel maken van de curricula van landbouwscholen (36410-XIV, nr. 45); - de motie-Bromet over...

2024D10626