Zoeken in Amendementen

Zoekresultaten (12.657)

U zoekt op ‘amendementen’ U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman 36197-18 ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman 36197-18 ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer.

2024D06601

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Martens-America ter vervanging van nr. 45 over een capaciteitsfixus op trajecten binnen een opleiding

Gewijzigd amendement van het lid Martens-America ter vervanging van nr. 45 over een capaciteitsfixus op trajecten binnen een opleiding. Het is noodzakelijk dat dit instrument op korte termijn wettelijk verankerd wordt, indiener kiest er daarom voor...

2024D05788

Amendementen

Amendement van het lid Kröger 36197-11 over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.

Amendement van het lid Kröger 36197-11 over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.. Het Nederlandse belastingstelsel bevat bovendien veel vrijstellingen, aftrekposten en regelingen die ondoelmatig, inefficiënt of simpelweg overbodig zijn. Dit leidt tot grote...

2024D05750

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Teunissen 36197-13 ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Gewijzigd amendement van het lid Teunissen 36197-13 ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa.

2024D05768

Amendementen

Amendement van het lid Kröger 36197-12 over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales

Amendement van het lid Kröger 36197-12 over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet...

2024D05763

Amendementen

Amendement van het lid Teunissen 36197-10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Amendement van het lid Teunissen 36197-10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa.

2024D05732

Amendementen

Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 36 over het terugdraaien van bezuinigingen op het Mensenrechtenfonds in 2024

Amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 36 over het terugdraaien van bezuinigingen op het Mensenrechtenfonds in 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van...

2024D05681

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Piri c.s. ter vervanging van nr. 33 over middelen voor het MATRA-Programma

Gewijzigd amendement van het lid Piri c.s. ter vervanging van nr. 33 over middelen voor het MATRA-Programma. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse...

2024D05684

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Ceder en Stoffer ter vervanging van nr. 38 over projecten gericht op verzoening en samenwerking van onderop voor Palestijnen en Israëli's

Gewijzigd amendement van de leden Ceder en Stoffer ter vervanging van nr. 38 over projecten gericht op verzoening en samenwerking van onderop voor Palestijnen en Israëli's.

2024D05687

Amendementen

Amendement van de leden Ceder en Stoffer over extra middelen voor de speciale VN-rapporteur ten behoeve van de uitvoering van het mandaat inzake de vrijheid van religie en levensovertuiging

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 Nr. 39 AMENDEMENT VAN DE LEDEN CEDER EN STOFFER Ontvangen 14...

2024D05679

Amendementen

Amendement van het lid Beckerman 36197-9 over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing

Amendement van het lid Beckerman 36197-9 over het uiterlijk 1 mei 2024 bieden van duidelijkheid aan werknemers over aanspraak op om- en bijscholing.

2024D05676

Amendementen

Amendement van de leden Ceder en Stoffer over projecten gericht op verzoening en samenwerking van onderop voor Palestijnen en Israëli's

Amendement van de leden Ceder en Stoffer over projecten gericht op verzoening en samenwerking van onderop voor Palestijnen en Israëli's.

2024D05678

Amendementen

Amendement van het lid Omtzigt 36410-III-8 over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid

bij de rijksoverheid is tussen 2015 (494 FTE) en 2023 (716FTE) met meer dan 40% toegenomen. Indiener is van mening dat er een te grote focus hierop ligt en daarom dient hij (net als twee jaar...

2024D05723

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 35 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding in het buitenland

2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 Nr. 37 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT...

2024D05576

Amendementen

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch ter vervanging van nr. 13 over structureel extra middelen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid

Amendement van de leden Dobbe en Hirsch ter vervanging van nr. 13 over structureel extra middelen voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. «Gendergelijkheid.» Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de inspanning van Nederland in Bangladesh. Dobbe Hirsch Tweede Kamer...

2024D05598