Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (28)

U zoekt op ‘algoritmeregister planning’

Brieven regering

Stand van zaken over de uitvoering van de moties van de leden Marijnissen inzake een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd en Klaver over opzetten van een algoritmeregister

van een algoritmeregister. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht in de tweede helft van 2022 de inventarisatie en de beoordeling van verwerkingen van afkomstgerelateerde gegevens te kunnen aanleveren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en...

2021D39447

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)...

2023D03096

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)

Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16)...

2023D04341

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering cie. Digitale Zaken d.d. 17 november 2021 (via videoverbinding) (PDF)

over opzetten van een algoritmeregister - 26643-790 Voorstel: Ter bespreking (voortouw al dan niet overnemen). Noot: • Brief is overgedragen door de cie. BiZa, zie onderstaande brief ter toelichting. • Indien de commissie het voortouw overneemt...

2021D43230

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering cie. DiZa d.d. 17 november 2021 (PDF)

overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd en Klaver over opzetten van een algoritmeregister - 26643-790 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat Digitaliserende overheid (te plannen bij voorkeur voor het Kerstreces, duur 3 uur). Noot: Indien leden nog eventueel...

2021D44084

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 22 februari 2023 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering LNV d.d. 22 februari 2023. Agendapunt: Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en de motie van het lid Klaver...

2023D07865

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken d.d. 25 januari 2023 (PDF)

in stand houden (Kamerstuk 26643885) - 26643-951 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 6. Agendapunt: Stand van zaken Algoritmeregister Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 21 december 2022 Stand van...

2023D02453

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken d.d. 25 januari 2023 (PDF)

c.s. over end-to-endencryptie in stand houden (Kamerstuk 26643-885) - 26643-951 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. 6. Agendapunt: Stand van zaken Algoritmeregister Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen - 21 december...

2023D00114

Besluitenlijsten

Download: Agenda van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 7 februari 2023. (PDF)

In de strategische procedurevergadering van 28 juni 2022 is het aangekondigde wetsvoorstel Energiewet prioritair verklaard. • Het wetsvoorstel wordt in het tweede kwartaal verwacht. • Voordat een prioritair wetsvoorstel naar de Kamer komt, kunnen rapporteurs voor...

2023D04074

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 16 november 2022 (PDF)

EU-aanpak van Kankerscreening - 22112-3540 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat EU-Gezondheidsraad (formele EUGezondheidsraad (9 december) d.d. 30 november 2022. Noot: In verband met de planning van het commissiedebat over de EUGezondheidsraad op 30 november waar dit...

2022D48090

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken- 4 november 2021 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken- 4 november 2021. Stand van zaken over de uitvoering van de moties van de leden Marijnissen inzake een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en Klaver over...

2021D42044

Brieven regering

Voortgang AI en algoritmen

een kader te bieden waarmee een bedrijf kan toetsen wat de impact van het algoritme op mensen is. Niet bindend: hulpmiddel. Het AIIA is te vinden op de site van het ECP. Algoritmeregister (of alternatief instrument...

2021D22770

Besluitenlijsten

Download: Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken d.d. 19 april 2023 (PDF)

de uitvoering van de motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering (Kamerstuk 36200-VII-71) - 26643-1005 Voorstel: Voor kennisgeving aannemen. Noot: Na het zomerreces ontvangt de Kamer de uitkomsten van onderzoeken...

2023D16013

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat - Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit - 22 maart 2022 - 17.00-20.00 uur

Digitale Identiteit (Kamerstuk 22112-3161) Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops – 29 november 2021 Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 22112-3161) - 22112-3241...

2022D04093

Besluitenlijsten

Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken d.d. 19 april 2023 (PDF)

c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering (Kamerstuk 36200-VII-71) Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 11 april 2023 Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie...

2023D16831