Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (7)

U zoekt op ‘Hugo Carvajal’

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi over het bericht dat de beoogde Venezolaanse consul generaal voor Aruba, Hugo Carvajal, is vrijgelaten

2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel 1 Vraag 4, 8, 9 en 12 Is met het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen een regionaal conflict voorkomen? In hoeverre heeft de mogelijke dreiging vanuit Venezuela...

2014D27857

Kamervragen

Het bericht dat de beoogde Venezolaanse consul generaal voor Aruba, Hugo Carvajal, is vrijgelaten

2 Vraag 3 Hoe beoordeelt u in dit verband de uitspraak van de Venezolaanse president Nicolas Maduro: «We hadden een plan klaarliggen dat de spanning in Latijns-Amerika zou laten escaleren» en «niets te schuwen» om Hugo...

2014D27736

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de rol van meesterdiplomaat Frans Timmermans bij de vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de rol van meesterdiplomaat Frans Timmermans bij de vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld...

2023D39985

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de rol meesterdipolmaat Frans Timmermans bij vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de rol meesterdipolmaat Frans Timmermans bij vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de...

2023D35125

Kamervragen

Rol meesterdiplomaat Frans Timmermans bij vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal

bij vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal (ingezonden 21 augustus 2023). Vraag 1 Bent u bekend met het feit dat Frans Timmermans, toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken, Carvajal op 28 juli 2014 op Aruba, waar de drugsbaron...

2023D33968

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over de rol van meesterdiplomaat Frans Timmermans bij de vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal

Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over de rol van meesterdiplomaat Frans Timmermans bij de vrijlating Venezolaanse drugsbaron Hugo Carvajal.

2023D39987

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2015, over Venezuela

Kamer besproken. Ik pak de stukken er even bij. Daarin staat het volgende daarover. Die zaak speelde in de zomer van vorig jaar. De beoogde Venezolaanse consul-generaal Hugo Carvajal Barrios op Aruba is aangehouden naar aanleiding...

2015D24549