Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2017, over het bericht ‘Xtc-handel maakt ongrijpbare Brabantse misdaadfamilies tot wereldspelers’

ongrijpbare Brabantse misdaadfamilies tot wereldspelers’. Aanpak drugscriminaliteit in Noord-Brabant. de publicatie ‘Criminele families in Noord-Brabant. Een verkenning van generatie-effecten in de georganiseerde misdaad’ van Hans Moors van onderzoeksbureau EMMA en Toine Spapens van de Universiteit


Kies periode

tot Toepassen