Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (373)

U zoekt op ‘33846’

Plenaire verslagen

91e vergadering, dinsdag 10 juni 2014

91e vergadering, dinsdag 10 juni 2014; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Vreemdelingen- en asielbeleid; Onderzoeksrapport "Veiligheid van vreemdelingen" en suïcide Armeense asielzoeker; Politietrainingsmissie Afghanistan; Burundi en Rwanda; Milieuraad; Aanbesteding twee spoorlijnen Limburg; Sluiting;

Plenaire verslagen

7e vergadering, dinsdag 29 september 2020

7e vergadering, dinsdag 29 september 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Financiële Beschouwingen; Sluiting;

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

33846, nr. 35); - de motie-Bergkamp/Dik-Faber over de bestrijding van laaggeletterdheid (33846, nr. 36); - de motie-Keijzer over de Algemene Maatregel van Bestuur over een buurtinitiatiefrecht (33846, nr. 37); - de...

2018D12157

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek

33846, nr. 60); - de motie-Van den Berge c.s. over concrete afspraken over het afdragen van leenrechtvergoedingen (33846, nr. 61); - de motie-Van den Hul c.s. over erop toezien dat elke gemeente een...

2021D00158

Moties

Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 33846, nr.40) over de vijf bibliotheekfuncties per gemeente

Gewijzigde motie van het lid Klein (t.v.v. 33846, nr.40) over de vijf bibliotheekfuncties per gemeente. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 846 Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare...

2014D21013

Overige Kamerstukken

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846)

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846). ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie GroenLinks PvdA = Partij van de Arbeid SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij SP = Socialistische Partij PvdD = Partij voor de...

2014D17144

Overige Kamerstukken

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (33846)

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (33846). ________________________________________________________________ VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie GroenLinks PvdA = Partij van de Arbeid SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij SP = Socialistische...

2014D20070

Overige Kamerstukken

33846 NR inzake Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

33846 NR inzake Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen). Nr. WJZ/567418 (8319) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot vaststelling van een...

2014D01607

Plenaire vergaderingen

Plenaire vergadering: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (33846)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd: 17:00 - 23:59 uur

Plenaire vergaderingen

Plenaire vergadering: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd: 14:00 - 23:59 uur

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

1.574.248 5.027 1.579.275 109.047 1.688.322 53.143 33.846 11.773 41.433 Uitgaven 1.574.248 5.027 1.579.275 109.047 1.688.322 53.143 33.846 11.773 41.433 Apparaatsuitgaven 1.574.248 5.027 1.579.275 109.047 1.688.322 53.143 33.846 11.773 41.433 Personele uitgaven 1.548.111 4.817 1.552.928 107.865 1.660.793...

2018D29998

Brieven regering

Midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

gemeentelijke subsidies 421 mln. 415 mln. 412 mln. 1 De Monitor over 2015 is op 26 januari 2017 gepubliceerd. Tweede Kamer, 2016-2017, 33846, nr. 50 en Eerste Kamer, 2016-2017, 33846, I. 2 Trends in...

2017D38865

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 23 september 2020

5e vergadering, woensdag 23 september 2020; Opening; Mededelingen; Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod; Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024; Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek; Rapport Onderzoek levenlanglerenkrediet; Beantwoording vragen over het bericht...

Plenaire verslagen

88e vergadering, dinsdag 3 juni 2014

88e vergadering, dinsdag 3 juni 2014; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Woningmarkt en huursector; Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen; Sluiting;

Plenaire verslagen

83e vergadering, donderdag 15 mei 2014

83e vergadering, donderdag 15 mei 2014; Opening; Mededelingen; JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015; Burgerinitiatief Ziekte van Lyme; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen; Instroom van asielzoekers; Stemming motie-Fritsma c.s.; Fraude in Nederland; Sluiting;