Plenair debat : Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

15 mei 2014
14:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33846)

    Loading data