Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 20 november

Schiphol* 4. Spoorweginfrastructuur steeds beter* 5. Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (spoorveiligheid)* 6. Grootste deel spoorweginfrastructuur Kijfhoek voldoet aan norm* 7. Signaalrapportage drones* 8. Signaalrapportage: Analyse risico's in de keten


Agenda procedurevergadering IenW d.d. 20 november

Biodiesel* 3. Handhavingsrapportage Schiphol* 4. Spoorweginfrastructuur steeds beter* 5. Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (spoorveiligheid)* 6. Grootste deel spoorweginfrastructuur Kijfhoek voldoet aan norm* 7. Signaalrapportage drones* 8. Signaalrapportage:


Studie TEN-T-specificaties spoornetwerk

aanwezig om een robuuste dienstregeling te handhaven als er verstoringen zijn. Emplacementen langs deze routes zijn echter nog niet volledig geschikt. Op de routes Amsterdam – Venlo-grens en Kijfhoek–Venlo-grens (via de Brabantroute) is het mogelijk om met een beperkt aantal treinen per dag te rijden,


Reactie ProRail op aanvullende vragen naar aanleiding van het rapport "Analyse TEN-T-specificaties"

op het voorgestelde TEN-T-Kernnetwerk: 1. Havenspoorlijn => Kijfhoek, Pernis, Botlek, Europoort 2. Route 2. Kijfhoek - Venlo grens 3. Route 4. Kijfhoek - Roosendaal grens => emplacement Roosendaal 4. Studie Goederenroutering Oost Nederland 5.


Rapportage "Analyse TEN-T-specificaties voor Kernnetwerk Goederen"

in 2030, het beoogde potentieel aan 740 meter lange goederentreinen en een logische stapsgewijze opbouw van het netwerk, worden de goederenroutes in onderstaande volgorde geprioriteerd: 1. Havenspoorlijn 2. Kijfhoek – Zevenaar grens/Venlo grens v.v. 3. Kijfhoek – Oldenzaal grens v.v. 4. Kijfhoek – Roosendaal


Overzicht publicaties

beter* * Reeds naar de Tweede Kamer verzonden. Juni 2019 Publicatiedatum Onderwerp 04-06-2019 13-06-2019 17-06-2019 Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid* Grootste deel spoorweginfrastructuur Kijfhoek voldoet aan norm* Handhavingsrapportage Maastricht Aachen


Elfde voortgangsrapportage ERTMS

Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens (Betuweroute) Gereed Duitsland Nederlandse grens – Emmerich – Oberhausen > 2026* North sea – Mediterranean: Amsterdam/Rotterdam naar Marseille, Cork/Glasgow Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek Gereed Nederland Kijfhoek – Roosendaal – Belgische


Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 september 2019, over Spoor

gedaan. Voor vervoerders zijn Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 29 984, nr. 869 36 inmiddels alternatieve rangeerlocaties op andere emplacementen in de Rotterdamse haven en de Kijfhoek ingepland. De impact op het logistieke proces valt tot nu toe mee. Ladingen komen op hun bestemming, maar uiteraard


Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020

voor de wagons in Rotterdam stijgen fors. Dat baart ons zorgen, evenals de geluiden dat het nog niet goed zou gaan op de seinzaal Kijfhoek, die de hele Betuweroute inclusief de havenspoorlijn aanstuurt. We zetten in op verbetering van het spoorgoederenvervoer.


14e vergadering, woensdag 16 oktober 2019

in 2020. Ook de parkeerkosten voor de wagons in Rotterdam stijgen fors. Dat baart ons zorgen, evenals de geluiden dat het nog niet goed zou gaan op de seinzaal Kijfhoek, die de hele Betuweroute inclusief de havenspoorlijn aanstuurt. We zetten in op verbetering van het spoorgoederenvervoer. Dat moet veilig

16 oktober 2019

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Voortgangsrapportage 2019 eerste half jaar

wegligging gegarandeerd is. 2550% € 1-5 mln 3-6 kwartalen Nader geotechnisch onderzoek, monitoring en onderhoud van de Betuweroute. Geen Ongedefinieerde interfaces (raakvlakken) tussen Verkeersleidingposten Kijfhoek en Utrecht, waardoor de afhandeling tussen de posten mis loopt. 2550% € 0,51 mln 1,


Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute. Daarom is door ProRail besloten het rangeren met gevaarlijke stoffen stil te leggen. Dit betekent dat een aantal rangeeractiviteiten van Waalhaven Zuid uit zal wijken naar onder andere Kijfhoek. Vervoerders kunnen


Memorie van toelichting

vergaderjaar 2019–2020, 35 300 XII, nr. 2 256 Vindplaats Omschrijving Bewindspersoon Stand van zaken AO Spoorveiligheid/ ERTMS 04-12-2018 De Kamer ontvangt in het tweede kwartaal van 2019 de resultaten van het overleg over de calamiteitenwegen bij emplacement Kijfhoek. Staatssecretaris De toezegging


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute (Kamerstuk 29984-858)

Herzogenrath kunnen worden weggenomen. Deze leden zijn ook benieuwd hoe het staat met het maatregelenpakket om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten op Kijfhoek verder te verbeteren. In het verlengde hiervan begrepen deze leden dat het rangeren met gevaarlijke stoffen op het emplacement Waalhaven Zuid


Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2019, over Spoorveiligheid/ERTMS

29893, nr. 238); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 11 juni 2019 inzake verslag Basisnet 2018 (30373, nr. 70); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 12 juni 2019 inzake ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek (29893, nr. 240);