Zoeken in kamerstukken

Zoekresultaten (493)

U zoekt op ‘kijfhoek’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Kamerbrief Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

gevaarlijke stoffen. Met betrekking tot profit informeert u de Tweede Kamerover de subsidieregeling opstellen en rangeren, ontwikkelingen rondom militaire mobiliteit, capaciteit op het spoor (740m en pilots beter benutten last mile), ERTMS en spoorgoederenvervoer en recente...

2024D07675

Overige Kamerstukken

Eindrapportage corridorstudie 740 meter

Eindrapportage corridorstudie 740 meter. De transitroute via Utrecht (Roosendaal Grens – Oldenzaal Grens) zal niet los beschouwd worden, maar zal na het geschikt maken van de corridors Rotterdam – Oldenzaal grens en Kijfhoek/Moerdijk – Roosendaal...

2024D07670

Overige Kamerstukken

Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2022 vergeleken met 2021

Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2022 vergeleken met 2021. å Tussen Kijfhoek en Meteren een toename van 2.050 (+9%) goederentreinen; å Tussen Meteren en Valburg een toename van 2.750 (+11%) goederentreinen; å Op de verbindingsbogen Geldermalsen –...

2024D07669

Brieven regering

Ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

om de sector om reactie te vragen op een conceptversie van deze nieuwe regeling. Kijfhoek In het najaar van 2023 heb ik u geïnformeerd over een storing op emplacement Kijfhoek. Op Kijfhoek bevindt zich een...

2024D07668

Brieven regering

Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein

van Schieland en de Krimpenerwaard Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard HVC Waterschap Hollandse Delta Diverse grondwaterbemalingen Waterschap Hollandse Delta Prorail Kijfhoek Waterschap Hollandse Delta AVR Waterschap Rijn en IJssel Tennet TSO Waterschap Rijn en IJssel...

2024D02566

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie [Commissiedebat Spoor 07-03-2024 13.00-17.00] agendapunten toegevoegd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen – 17 oktober 2023 Jaarverslag Basisnet 2022 en voortgang Robuust Basisnet - 30373-77 Agendapunt: Storing rangeerterrein Kijfhoek Zaak:

2024D00427

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden. Mogelijke kasschuiven in de jaren 2024 en verder die samenhangen met deze verlaging op de verplichtingen worden verwerkt in de eerste suppletoire begroting 2024. Vraag 6 Wat gaat...

2023D49591

Brieven regering

Negentiende voortgangsrapportage van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) over de eerste helft van 2023

Negentiende voortgangsrapportage van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) over de eerste helft van 2023. de kosten blijkt de Nederlandse uitrol duurder dan andere landen, ook als rekening wordt gehouden met de complexiteit van...

2023D45876

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat 25 oktober 2023 (PDF)

gebleven?" - 23645-808 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat Openbaar vervoer en taxi. 10. Agendapunt: Storing rangeerterrein Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen -...

2023D44282

Besluitenlijsten

Downloaden: Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat 25 oktober 2023 (PDF)

Agendapunt: Storing rangeerterrein Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen - 12 oktober 2023 Storing rangeerterrein Kijfhoek - 29984-1161 Voorstel: Ter bespreking. Voorstel: Indien deze zaak niet controversieel wordt verklaard, wordt...

2023D43605

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Overige beleidsartikelen; Begroting Binnenlandse Zaken 2024...

Overige Kamerstukken

Lijst van ingekomen stukken

en gepubliceerd. Voortgang Delta Rhine Corridor - 29826-198 minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 05 oktober 2023 Rondgezonden en gepubliceerd. Storing rangeerterrein Kijfhoek - 29984-1161 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen - 12...

2023D42608

Brieven regering

Storing rangeerterrein Kijfhoek

Storing rangeerterrein Kijfhoek. ProRail heeft met DB Cargo, de aannemer en Siemens overleg gehad over mogelijke oplossingen. Inmiddels is duidelijk dat het heuvelsysteem niet op korte termijn gerepareerd kan worden en buiten gebruik blijft tot...

2023D42072

Overige Kamerstukken

Beslisnota inzake Storing rangeerterrein Kijfhoek

Beslisnota inzake Storing rangeerterrein Kijfhoek.

2023D42073

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. IenW is voor het eerste betaalverzoek verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van het project Planstudie voor het baanvak Kijfhoek Belgische grens10 en het borgen van de fnanciële belangen van de Unie voor...

2023D35206