Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (eerste termijn Kamer) (ongecorrigeerd stenogram)

In dat verband is het bijzonder dat de tarieven voor de Betuweroute opnieuw verhoogd worden in 2020. Ook de parkeerkosten voor de wagons in Rotterdam stijgen fors. Dat baart ons zorgen, evenals de geluiden dat het nog niet goed zou gaan op de seinzaal Kijfhoek, die de hele Betuweroute inclusief de havenspoorlijn

16 okt 2019
2019D41426

14e vergadering, woensdag 16 oktober 2019

In dat verband is het bijzonder dat de tarieven voor de Betuweroute opnieuw verhoogd worden in 2020. Ook de parkeerkosten voor de wagons in Rotterdam stijgen fors. Dat baart ons zorgen, evenals de geluiden dat het nog niet goed zou gaan op de seinzaal Kijfhoek, die de hele Betuweroute inclusief de havenspoorlijn

16 oktober 2019

Verslag van een schriftelijk overleg over Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

Daarom is door ProRail besloten het rangeren met gevaarlijke stoffen stil te leggen. Dit betekent dat een aantal rangeeractiviteiten van Waalhaven Zuid uit zal wijken naar onder andere Kijfhoek. Vervoerders kunnen helaas hinder ondervinden in de vorm van omleidingen en vertragingen. Zij worden door ProRail

26 sep 2019
2019D37187

Conceptverslag Spoor

Ik heb ProRail ook gevraagd, en overigens hebben ze dat zelf ook meteen gezegd, om zich er maximaal voor in te spannen om de situatie te herstellen. Dat hebben ze ook gedaan. Voor vervoerders zijn inmiddels alternatieve rangeerlocaties op andere emplacementen in de Rotterdamse haven en de Kijfhoek ingepland.

25 sep 2019
2019D38555

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute (Kamerstuk 29984-858)

op het tracé Heerlen - Herzogenrath kunnen worden weggenomen. Deze leden zijn ook benieuwd hoe het staat met het maatregelenpakket om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten op Kijfhoek verder te verbeteren. In het verlengde hiervan begrepen deze leden dat het rangeren met gevaarlijke stoffen op het emplacement

16 sep 2019
2019D35896

Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

te kiezen. ACM heeft een handreiking gepubliceerd over het toepassen van deze regelgeving. Overige onderwerpen Kijfhoek ProRail is op grond van regelgeving6 gehouden om een deel van de kosten van de rangeerheuvel op Kijfhoek in rekening te brengen bij spoorwegondernemingen die gebruik maken van deze rangeervoorziening.

18 jul 2019
2019D31340

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019

overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 20 juni 2019. 44. Agendapunt: Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019 Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 Besluit: Reeds

27 jun 2019
2019D27757

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 26 juni 2019

overleg Spoorveiligheid/ERTMS op 20 juni 2019. 44. Agendapunt: Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019 Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 Voorstel: Reeds

24 jun 2019
2019D26918

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2019, over Spoorveiligheid/ERTMS

en Waterstaat d.d. 11 juni 2019 inzake verslag Basisnet 2018 (30373, nr. 70); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 12 juni 2019 inzake ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek (29893, nr. 240); de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat d.d.

20 jun 2019
2019D27566

94e vergadering, dinsdag 18 juni 2019

Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Verruiming derde quotumjaar Aziatische horeca - 29544-917 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 staatssecretaris

18 juni 2019

Lijst van ingekomen stukken

29544-917 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek - 29893-240 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 juni 2019 Rondgezonden en gepubliceerd. Toezegging

18 jun 2019
2019D25627

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over MIRT

we hier uitgebreid over. ERTMS is een programma dat voor de goederencorridors veel zou kunnen opleveren, omdat je dan in heel Europa hetzelfde systeem hebt. Ik was in Kijfhoek. Daar heb ik een prachtig mooie, nieuwe locomotief gezien. Die locomotief moest wel zeven talen spreken om gebruik te kunnen maken

12 jun 2019
2019D26625

Ontwikkelingen veiligheid emplacement Kijfhoek

Ze constateren dat de feitelijke risico’s voor de externe veiligheid rond het emplacement beperkt zijn en dat er geen structureel probleem is met de veiligheidscultuur (het risicobewust omgaan met veiligheid door medewerkers). De medewerkers op Kijfhoek hebben volgens de onderzoekers, in tegenspraak

12 jun 2019
2019D24719