Reglementen

De Tweede Kamer kent verschillende regels en reglementen. Niet alleen voor vergaderingen en debatten, maar ook om onderzoek te doen of initiatieven van burgers te behandelen. Ook bestaan er richtlijnen die gelden in het Kamergebouw, bijvoorbeeld voor de pers en over expositieruimte voor externen.

Reglement van Orde

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bestaat uit verschillende onderdelen, van vergaderregels tot een handleiding voor het behandelen van een wetsvoorstel. En van de regels voor een burgerinitiatief tot richtlijnen over vertrouwelijke stukken.
 

Werkwijze Tweede Kamer

Hieronder vindt u een verzameling van wetten, regels en procedures over de werkwijze van de Tweede Kamer: 

Integriteitsregels voor Tweede Kamerleden

Bekijk hieronder het overzicht van de integriteitsregels voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Richtlijnen in het Kamergebouw

Ook in het Kamergebouw gelden regels en criteria, bijvoorbeeld voor de pers en voor externen die kunstwerken in de Tweede Kamer willen tentoonstellen.

Pers

Informatie over bijvoorbeeld toegangspassen en werkruimtes voor journalisten vindt u op de pagina met persinformatie. Hieronder staat een link met richtlijnen over het maken van (audiovisuele) opnamen in het Kamergebouw.

Exposities in het Kamergebouw

In het Kamergebouw is soms ruimte voor exposities van externen. Deze exposities zijn bedoeld om kennis over te dragen over de werking van de parlementaire democratie en het functioneren van de Tweede Kamer.

Heeft u een voorstel voor een expositie of kunt u of uw organisatie een expositie verzorgen? Houd dan rekening met de volgende criteria:

  • Het primaire doel van de exposities in het Kamergebouw is om het publiek te informeren over de taken en de werkwijze van de Tweede Kamer.
  • Het onderwerp van de expositie moet te maken hebben met het werk of de werkwijze van de Tweede Kamer in het heden of verleden.
  • De inhoud van de expositie is neutraal en bevat geen voorkeuren of meningen, want het Tweede Kamergebouw is dé ontmoetingsplek van alle significante (politieke) stromingen in Nederland.
  • Exposities in de Tweede Kamer mogen geen platform zijn voor individuele (partij)politieke statements.
  • Het onderwerp van de expositie wordt van meerdere kanten belicht, zodat bezoekers van de Tweede Kamer een eigen mening kunnen vormen.
  • Het onderwerp en de inhoud van de expositie zijn niet controversioneel en de beelden en vormgeving zijn niet aanstootgevend.

De Tweede Kamer kan alleen expositieruimte faciliteren in de ruimtes van het Kamergebouw die toegankelijk zijn voor het algemene publiek. Zij stelt geen middelen beschikbaar.

Wilt u of uw organisatie een verzoek indienen voor een expositie in het Kamergebouw? Dat kan. U kunt uw verzoek met alle bijbehorende informatie e-mailen naar bureauevenementen@tweedekamer.nl. De evenementencommissie van de Tweede Kamer beoordeelt uw verzoek. U krijgt zo snel mogelijk antwoord van deze commissie.