Activiteiten

Aanbieding petitie m.b.t. stellingen over goed en fatsoenlijk onderwijs
Beleidsreactie op verzoek commissie over ontwikkelingen rond de invoering van het Caribbean Examinations Council (CXC)-stelsel op Sint Eustatius
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19)

Documenten

18kamerleden

Alle commissieleden