Begrotingen

In het najaar bespreekt de Tweede Kamer alle begrotingen van de verschillende ministeries. Op Prinsjesdag heeft het kabinet deze begrotingen voor 2018 bekendgemaakt. Meestal zijn de debatten over de begrotingen vrij snel na Prinsjesdag, maar dit jaar heeft de Kamer besloten om de behandeling op te schuiven tot na de start van het nieuwe kabinet. Op die manier kan de Kamer het debat over de begrotingen voeren met de nieuwe bewindspersonen.

Wijzigen en stemmen

Net als bij andere wetsvoorstellen kan de Tweede Kamer de begroting nog veranderen. Naar verwachting stemt de Tweede Kamer eind december over alle begrotingen en wijzigingsvoorstellen (amendementen).

Nadat de begrotingen door de Tweede Kamer zijn gegaan, is de Eerste Kamer aan de beurt. Deze Kamer kan de begrotingen overigens niet wijzigen. Op 1 januari 2018 begint het begrotingsjaar waarin de ministeries de begrotingen uitvoeren.

Behandeling in termijnen

De behandeling van de begrotingen gebeurt in termijnen, vaak verdeeld over verschillende dagen. In de eerste termijn van de Kamer stellen Kamerleden hun vragen en debatteren met elkaar. De bewindspersonen komen meestal pas een dag of twee dagen later aan het woord. Dat heet de eerste termijn van het kabinet. Daarna is er een tweede termijn, waarin Kamerleden onbeantwoorde vragen aan de orde stellen en moties en amendementen indienen. De afronding van de tweede termijn is het antwoord van de bewindspersoon, waarin hij of zij vaak een reactie geeft op de moties en amendementen.

Kalender begrotingsbehandeling

7 en 8 november

14, 15 en 16 november (week 46)

21, 22 en 23 november (week 47)

28, 29 en 30 november (week 48)

5, 6 en 7 december (week 49)

12, 13 en 14 december (week 50)

19, 20 en 21 december (week 51)