Kindervragenuur

Honderdvijftig kinderen die bewindspersonen ‘het vuur aan de schenen leggen’, op dinsdag 22 november 2022 is het weer tijd voor het Kindervragenuur. Kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit Almere, Arnhem, Ede, Nijmegen en Woudsend gaan in de plenaire zaal van de Tweede Kamer met bewindspersonen in debat. Zij voelen de minister-president, de ministers van Klimaat en Energie, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Primair en Voortgezet Onderwijs aan de tand over de onderwerpen die hen bezighouden.

Naar aanleiding van de motie-Raemakers c.s. vindt sinds november 2018 het Kindervragenuur jaarlijks plaats. De editie van 2022 vindt plaats op dinsdag 22 november, voorafgaand aan het reguliere vragenuur, van 12.30 tot 13.30 uur. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp zit het Kindervragenuur voor. Het wordt live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer, via de app Debat Direct en via NPO Politiek.

Ingezonden vragen

Uit alle inzendingen zijn de volgende vijf scholen en vragen geselecteerd:

 • De Bonifatiusschool Woudsend uit Woudsend aan minister-president Mark Rutte:

  Waarom hebben we meer aandacht voor de oorlog in Oekraïne, dan voor de oorlogen in de andere of armere landen?
 • De Heijenoordschool uit Arnhem aan minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs: Ook na de loonsverhoging voor leerkrachten van het basisonderwijs en extra hulp in de klas, zijn er te weinig mensen die open staan om leerkracht te worden. Is de minister van plan daar iets aan te veranderen?
 • De Hazesprong uit Nijmegen aan minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Wat gaat de regering eraan doen dat alles zo duur is?
 • De Buitenburcht uit Almere aan minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

  Denkt u dat wij in de toekomst snel of makkelijk aan een huis of flat kunnen komen?
 • De Veldhuizerschool uit Ede aan minister Jetten van Klimaat en Energie:

  Wat gaat de regering de komende vier jaar doen tegen de opwarming van de aarde en plastic soep, zodat wij, als 9 tot 11-jarigen in een schone en prettige wereld kunnen leven, waar het weer betaalbaar is?

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Het Kindervragenuur is op dinsdag 22 november van 12.30 uur tot 13.30 uur in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het wordt live uitgezonden op de website van de Tweede Kamer, via de app Debat Direct en via NPO Politiek.

Kinderen kunnen zich overrompeld kunnen voelen wanneer zij met camera’s of microfoons worden geconfronteerd. Benader graag eerst de begeleiders van de klassen wanneer er vragen aan de kinderen worden gesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Persloket van de Tweede Kamer: persvoorlichting@tweedekamer.nl  of 070-318 3003.