Verhoorschema Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag bekend

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) hield op dinsdag 27 oktober 2020 een bijeenkomst voor journalisten. In de bijeenkomst gaf de voorzitter van de commissie, Chris van Dam (CDA), een toelichting op de openbare verhoren die vanaf maandag 16 november plaatsvinden. Het volledige verhoorschema is openbaar gemaakt.

Enquêtezaal van de Tweede Kamer

De verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie zijn verdeeld over acht dagen en vinden plaats van maandag 16 november tot en met donderdag 26 november 2020. De commissie, die uit acht Kamerleden bestaat, verhoort negentien personen. Het volledige verhoorschema leest u hier.

Volg de verhoren live

De verhoren zijn vanaf maandag 16 november live te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Op de pagina www.tweedekamer.nl/pok vindt u meer informatie over de verhoren en de commissie. Alle verhoren zijn terug te kijken via Debat Gemist.

Achtergrond

Duizenden ouders hebben in de afgelopen jaren te maken gekregen met de harde fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Om de feiten op tafel te krijgen, zet de Tweede Kamer nu één van haar zwaarste instrumenten in: de parlementaire ondervraging. Dit onderzoeksinstrument heeft bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet op de parlementaire enquête 2008.

De commissie wil in de openbare verhoren antwoorden op vragen zoals wie wist wat wanneer? Welke keuzes hebben de betrokken bewindspersonen gemaakt?  Wat was de betrokkenheid van de hoogste ambtenaren? En waarom is niet eerder ingegrepen en kon de gekozen aanpak zo lang doorgaan? De commissie heeft de opdracht om gericht onderzoek te doen. Zij verhoort de belangrijkste betrokkenen onder ede en doet onderzoek op basis van openbare documenten en door de commissie gevorderde informatie.

Gerichte opdracht

De ondervragingscommissie is gestart vanwege de grote impact van overheidshandelen op ouders en de onduidelijkheden over de politieke besluitvorming. Gelet op de (gerichte) opdracht van de commissie staat de individuele problematiek van ouders en de voortgang van de compensatieregelingen – waarmee ouders tot op de dag van vandaag worden geconfronteerd – niet centraal in de werkzaamheden van de commissie. De actuele kwesties rondom de fraudeaanpak en de compensatie van ouders komen aan de orde in debatten in de Tweede Kamer. Die actuele debatten worden gevoerd door de woordvoerders van de fracties die dit onderwerp in portefeuille hebben. Het werk van de Ondervragingscommissie is een inhoudelijke aanvulling voor de woordvoerders om in de toekomst nadere debatten te voeren op dit onderwerp.

Commissieleden

De commissie bestaat uit de volgende leden: Jeroen van Wijngaarden (VVD), Roy van Aalst (PVV), Chris van Dam (CDA, voorzitter), Salima Belhaj (D66), Tom van der Lee (GroenLinks), Renske Leijten (SP), Attje Kuiken (PvdA, ondervoorzitter) en Femke Merel van Kooten-Arissen (vKA).

Het verslag

De ondervragingscommissie levert een verslag op van bevindingen naar aanleiding van de openbare verhoren. Het wordt een reconstructie, een tijdlijn die inzicht geeft waar wetgeving, regels en uitvoering spaak liepen. Deze tijdlijn beslaat de periode van 2013, tot aan november 2019. De commissie trekt geen conclusies, doet geen aanbevelingen. Zij doet onderzoek naar de feiten.

 

Bekijk in de onderstaande video wat de ondervragingscommissie doet.