Rondetafelgesprek over voedsel: duurzame en gezonde keuzes voor consumptie

Op donderdag 5 april 2018 organiseerde de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een rondetafelgesprek over voedsel en duurzame en gezonde keuzes voor consumptie. Met name wetenschappers uit onder andere de landbouw, de voedselsector en de gedragswetenschap deelden hun inzichten over dit onderwerp.

Terugkijken

Aardappelveld met teler

Het rondetafelgesprek is georganiseerd door de commissie LNV. Landbouw is een belangrijk onderdeel van de voedselketen. De keuzes die mensen maken voor hun eten heeft immers gevolgen voor het welzijn van dieren en voor de belasting van het milieu. Tijdens het rondetafelgesprek gaat het over vragen als: weten mensen waar hun voedsel vandaan komt? Hoe kun je mensen stimuleren om duurzame en gezonde keuzes te maken voor hun eten? Welke rol speelt daarbij het onderwijs of informatie op bijvoorbeeld etiketten?

Volksgezondheid

Ook de Kamerleden uit de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport waren uitgenodigd voor dit rondetafelgesprek. Want het eetpatroon van mensen kan gevolgen hebben voor hun gezondheid en voor het voorkomen van ziekten.

Thema’s

In vier rondes kwamen de deskundigen en ondernemers aan het woord rond de volgende vier thema’s:

  • 13.00 - 13.40 uur: Duurzaam en gezond voedselbeleid
  • 13.45 - 14.45 uur: Voedselconsumptie vanuit gedragsperspectief: duurzame en gezonde keuzes
  • 14.55 - 15.30 uur: De keten: voedsel in relatie tot landbouw
  • 15.40 - 16.30 uur: Korte ketens: over verspilling en de relatie tussen de boer en burger

Volledige programma

Op de website van de Tweede Kamer vindt u een volledig overzicht van het rondetafelgesprek, met alle genodigden en met de position papers van zowel de genodigden als andere deskundigen die door de commissie gevraagd zijn een position paper op te stellen.

Rondetafelgesprek

Met enige regelmaat organiseren Kamercommissies een rondetafelgesprek over onderwerpen die op hun terrein liggen. Op die manier krijgen Kamerleden van verschillende kanten informatie en adviezen over de plannen van het kabinet. Een bijkomend voordeel is dat de deskundigen niet met alle Kamerleden afzonderlijk een gesprek hoeven te voeren. De Kamerleden kunnen de inhoud van dit rondetafelgesprek over voedsel betrekken bij het algemeen overleg over voedsel op donderdag 19 april 2018. Dan gaan zij over dit onderwerp in debat met minister Carola Schouten (LNV) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). Later in het jaar wordt waarschijnlijk een tweede algemeen overleg georganiseerd over voedsel.

Naar boven