Parlementaire enquête naar fraudebeleid en dienstverlening van start

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is op 3 februari 2022 aan de slag gegaan. De commissie heeft haar voorzitter en ondervoorzitter gekozen en gaat onderzoeken hoe de overheid fraude bestrijdt.

Leden van de parlementaire enquêtecommissie. Vlnr: Michon-Derkzen (VVD), Van Nispen (SP), Van Raan (PvdD), Azarkan (DENK), Belhaj (D66), Maatoug (GL), Peters (CDA), Simons (Bij1).De constituerende vergadering op donderdag 3 februari markeert de officiële start van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Kamerlid Salima Belhaj (D66) is gekozen als voorzitter van de commissie. Kamerlid Michiel van Nispen wordt ondervoorzitter.

"Wij zullen als één team dit onderzoek gaan uitvoeren, los van onze politieke kleur", sprak Belhaj tijdens de vergadering. "De onbeantwoorde vragen en het geschonden vertrouwen in de rechtsstaat als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire, is voor de Tweede Kamer de reden om nu haar zwaarste instrument, een parlementaire enquête, in te zetten."

"Ik ben er trots op met deze commissieleden de parlementaire enquête te mogen doen. Het is een bijzondere en eervolle taak, maar ook een lastige taak", zei de voorzitter afsluitend. 

Start

De commissie gaat onderzoek doen naar de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten. Daarbij kijkt de commissie wat er in de dienstverlening aan burgers is misgegaan en of burgers mogelijkheden hadden om op te komen tegen besluiten van de overheid. Om het fraudebeleid te onderzoeken, gaat de enquêtecommissie onder andere naar de rol van de Tweede Kamer en het gebruik van discriminerende risicoprofielen kijken. De Tweede Kamer stemde op dinsdag 1 februari 2022 voor het onderzoeksvoorstel om een parlementaire enquête uit te voeren naar fraudebeleid en dienstverlening.

 

Leden

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening bestaat uit de volgende leden:

  • Salima Belhaj (D66), voorzitter
  • Michiel van Nispen (SP), ondervoorzitter
  • Ingrid Michon-Derkzen (VVD)
  • René Peters (CDA)
  • Senna Maatoug (GroenLinks)
  • Lammert van Raan (PvdD)
  • Farid Azarkan (Denk)
  • Sylvana Simons (BIJ1)

Lees meer over de Kamerleden die onderdeel zijn van de commissie. 

Bekijk de uitlegvideo over de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:

Achtergrond

In 2020 heeft de Tweede Kamer een onderzoek ingesteld naar de zogeheten kinderopvangtoeslagaffaire. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag concludeerde toen dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en veel ouders onterecht zijn beschuldigd van fraude. Het eindverslag Ongekend onrecht riep weer nieuwe vragen op. Waren sommige oorzaken van de problemen bij uitvoeringsorganisaties al langer bekend? Wat was de rol van de Tweede Kamer bij de kinderopvangtoeslagaffaire?

Om ook deze vragen te beantwoorden heeft de Tweede Kamer heeft op 11 februari 2021 de motie-Marijnissen c.s. aangenomen, die uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten wenselijk is.

Om dit onderzoek voor te bereiden, is op 8 juli 2021 de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening opgericht. Deze commissie had als opdracht om de Kamer een voorstel te doen voor de onderzoeksopzet. Met dit onderzoeksvoorstel is op 1 februari ingestemd. De enquêtecommissie voert het onderzoek volgens dit voorstel uit.