Leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is op 3 februari 2022 officieel geïnstalleerd. De leden van de enquêtecommissie storten zich op het onderzoekswerk en soms moeten zij voor langere tijd een deel van hun huidige portefeuille overdragen. Wie zijn deze Kamerleden en waarom vinden zij het belangrijk om deel uit te maken van deze commissie?

Portret Salima Belhaj

Salima Belhaj (D66), voorzitter tot 6 december 2023:

“In 2020 zat ik in de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), waar het eindrapport Ongekend Onrecht over is verschenen. Voor mij werd toen duidelijk dat we een stuk meer weten over deze affaire, maar eigenlijk nog niet snappen hóe dit heeft kunnen gebeuren. Het is heel belangrijk dat we dat nu wel gaan onderzoeken. Ik zie het als een morele verplichting die we hebben naar de samenleving om dit als Kamer, met het zwaarste onderzoeksmiddel dat wij hebben, uit te zoeken. Deze enquête moet ertoe leiden dat we iets fundamenteels blootleggen.”

Portret Michiel van Nispen

Michiel van Nispen (SP), voorzitter:

“Ik kan niet tegen onrecht. Ik heb mij ongelooflijk kwaad gemaakt over de behandeling van ouders die te maken hebben gehad met de kinderopvangtoeslagaffaire. Hoe kan het dat de overheid bepaalde besluiten neemt en dat je je daar als mens niet tegen kan verdedigen? Ook vanuit mijn achtergrond als jurist vind ik dit onbegrijpelijk. Dit vraagstuk gaat over meer dan alleen de uitvoering van kinderopvangtoeslag. Daarom vind ik het belangrijk dat we in deze parlementaire enquête ook verder kijken, naar fraudebestrijding en dienstverlening in het algemeen. Iedereen moet in de toekomst kunnen vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid.”

Portret Senna Maatoug

Senna Maatoug (GroenLinks):

"Bij de kinderopvangtoeslagaffaire is zoveel misgegaan, het is aan de Tweede Kamer om hiervan te leren. Te onderzoeken waarom het is misgegaan, en hoe het zo is misgegaan. Dat kan alleen met een parlementaire enquête. Veel mensen zijn in de knel gekomen, diep in de problemen geraakt door onze eigen overheid. Dat gaat ons allemaal aan en is een grote motivatie voor mij om onderdeel uit te maken van deze commissie. Wij willen dat er lessen getrokken worden zodat de overheid en de politiek beter kunnen functioneren voor al haar burgers, specifiek voor de mensen die geraakt zijn. Deze enquête zie ik als een van de belangrijkste verantwoordelijkheden waar ik mij als Kamerlid mee mag bezighouden."

Portret Lammert van Raan

Lammert van Raan (Partij voor de Dieren):

"De kinderopvangtoeslagaffaire heeft in de maatschappij gezorgd voor meer wantrouwen en achterdocht jegens de overheid. Er zijn ontzettend veel fouten gemaakt en mensenlevens verwoest. Ik ben zelf enorm geraakt door de aangrijpende verhalen daarover, en ben mij bewust dat de Tweede Kamer zelf hierin ook een rol heeft gespeeld. Alleen het zwaarste onderzoeksmiddel, een parlementaire enquête, kan daar recht aan doen. Dat ik vanuit mijn positie als Kamerlid een bijdrage kan leveren om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, beschouw ik als een dure plicht en een grote verantwoordelijkheid."

Portret Farid Azarkan

Farid Azarkan (Denk): 

"Ik vind het heel belangrijk om deel uit te maken van deze commissie,  Nederlanders verdienen een eerlijke en rechtvaardige overheid. Als de overheid onrechtmatig handelt en tegenover de burger komt te staan, dan kan dat zeer ernstige gevolgen hebben. Met de kinderopvangtoeslagaffaire hebben we helaas moeten vaststellen dat burgers zijn gediscrimineerd, opgejaagd en geruïneerd. Het vertrouwen in de overheid moet hersteld worden. Ik verwacht maximale inspanning bij het maken van een reconstructie van hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie welke verantwoordelijkheden heeft gehad. Ik hoop dat we hier lering uit kunnen trekken voor de toekomst."

Portret Sylvana Simons

Sylvana Simons (Bij1):

“Radicale gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, dat is waar ik voor sta. Vooral bij dat laatste is het zo misgegaan als het gaat om dienstverlening en fraudebestrijding bij de overheid. We kijken in deze enquête naar het systeem. Welke actoren hebben een rol gespeeld? Welk beleid heeft hiertoe geleid? Het gaat niet zozeer om wie de schuldigen zijn, het gaat om het aanpassen van het systeem. Burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat de overheid hen met vertrouwen en respect behandelt. Zeker als je extra steun nodig hebt, bijvoorbeeld met kinderopvangtoeslag. Dat gaat te vaak mis. Ik heb de hoop dat we met deze enquête echt kunnen zorgen voor verandering in de bestuurslagen.”

Portret Evert Jan Slootweg

Evert Jan Slootweg (CDA)

"De laatste jaren hebben we helaas een aantal keer gezien dat de overheid ernstig tekort is geschoten. Met de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties heb ik onderzocht waarom burgers klem komen te zitten tussen balie en beleid. De overheid heeft het vertrouwen in inwoners verloren en is gaan handelen vanuit wantrouwen. Om recht te doen aan de gedupeerden, moeten we antwoord vinden op de vraag waarom fraudebestrijding gelijk kwam te staan aan dienstverlening."

Portret Thierry Aartsen

Thierry Aartsen (VVD)

Thierry Aartsen is sinds 6 juli 2023 lid van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Over de commissie

De enquêtecommissie heeft in september en oktober 2023 veertig openbare verhoren afgenomen. Dit gebeurde door de leden Salima Belhaj (toenmalig commissievoorzitter), Michiel van Nispen (toenmalig vicevoorzitter), Thierry Aartsen, Senna Maatoug, Lammert van Raan, Farid Azarkan, Evert Jan Slootweg en Sylvana Simons. Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op 6 december 2023 hebben de leden Aartsen en Maatoug onder leiding van commissievoorzitter Van Nispen het onderzoek afgerond.