Informateur Zalm ontvangt op woensdag 28 juni zijn opdracht van Voorzitter Arib
Informateur Gerrit Zalm ontving op woensdag 28 juni 2017 zijn opdracht van Voorzitter Khadija Arib. Onder zijn leiding kwam uiteinelijk het kabinet-Rutte III tot stand.

Regierol Kamer

In artikel 139a van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer staat de procedure waarmee de Tweede Kamer sinds 2012 de regierol heeft in de kabinetsformatie. In de evaluatie van de kabinetsformatie 2017 zal de onderzoekscommissie bezien of dat artikel naar behoren heeft gefunctioneerd. Ook onderzoekt zij of dit artikel aanpassing behoeft en of de gevolgde stappen in de formatie op een doelmatige manier hebben bijgedragen aan het einddoel. Daarbij zal worden bekeken of de praktijk van het formatieproces aanpassingen nodig heeft. De onderzoekers voeren de komende tijd gesprekken met diverse personen die bij de afgelopen formatie betrokken waren.

Na de kabinetsformatie van 2012 is voor het eerst op deze manier een evaluatie gehouden. Dat was de eerste kabinetsformatie waarbij de regierol bij de Tweede Kamer lag.

Onderzoekscommissie

De leden van de onderzoekscommissie zijn:

  • Prof. mr. Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit (RU) – voorzitter
  • Dr. Alexander van Kessel, onderzoeker Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (RU) – lid
  • Dr. Peter Bootsma, politicoloog en publicist – lid

Lees meer over de kabinetsformatie van 2017 (kabinet-Rutte III).