Debat over verslag ondervragingscommissie Fiscale constructies

De Tweede Kamer debattteerde op woensdag 5 september 2018 over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies. Zij hoorde in juni 2017 27 deskundigen en getuigen naar aanleiding van de Panama Papers. Met deze ondervraging wilde de Kamer meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en de effectiviteit van het toezicht daarop. Op 5 september ging de Kamer met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën en minister Dekker voor Rechtsbescherming in debat over de uitkomsten van deze parlementaire ondervraging.

Terugkijken en verslag

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies toe
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies toe

Verslag 'Papieren werkelijkheid'

De titel van het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie is 'Papieren werkelijkheid'. Dit geeft weer wat de commissie tijdens haar verhoren onder ede waarnam: de betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid. Met gebruik van belastingadviezen en de diensten van trustkantoren kan aan wettelijke vereisten worden voldaan, zonder dat hierbij de geest van de wet in acht wordt genomen.Voor toezichthouders en de fiscus wordt daarmee het zicht op de werkelijkheid lastiger gemaakt. Handhaving wordt ingewikkelder en risico’s op belastingontwijking en -ontduiking nemen toe.

Doel van de ondervraging

De parlementaire ondervraging heeft zich gericht op twee afzonderlijke kwesties:

  • Het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde ondernemingen met niet of nauwelijks reële economische activiteiten
  • Het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen

Verhoorschema

De parlementaire ondervraging

Nieuw instrument

Een parlementaire ondervraging is een nieuw onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer, uitgewerkt in het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging. Het instrument valt volledig binnen de kaders van de Wet op de parlementaire enquête 2008. Tijdens een parlementaire ondervraging staan mondelinge verhoren centraal. Anders dan bij een enquête worden in principe geen schriftelijke inlichtingen of documenten gevorderd. Wel krijgen personen die worden verhoord de gelegenheid een position paper aan de commissie te sturen. Net als bij een enquête zijn personen verplicht mee te werken en worden zij onder ede gehoord.

Samenstelling

De parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies bestaat uit zes leden:

  • Henk Nijboer (voorzitter, PvdA)
  • Tom van der Lee (ondervoorzitter, GroenLinks)
  • Eppo Bruins (ChristenUnie)
  • Chris van Dam (CDA)
  • Renske Leijten (SP)
  • Jan Paternotte (D66)

Klankbordgroep

De commissie heeft gebruikgemaakt van een klankbordgroep. De klankbordgroep bestond uit:

  • Prof.dr. J.L. van de Streek
  • Prof.dr.mr. M. Pheijffer RA

Wat heeft de commissie onderzocht?

Hoe ging de commissie te werk?

Voorzitter Henk Nijboer van de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies legt uit hoe de commissie te werk ging.