Verslag

Hand stopt stembiljet in stembus

Documenten bij de vergadering

Verdwenen stemmen

Op maandag 19 juni reageerde minister Plasterk in een brief op een evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 maart. Gebleken was dat in diverse gemeenten stemmen van kiezers niet zijn meegeteld. Bijvoorbeeld in de gemeente Boxmeer ging het om zo’n 7.600 verdwenen stemmen en 1.100 in de gemeente Bergeijk. Maar ook in andere gemeenten door het hele land zijn volgens de Kiesraad verschillen geconstateerd.

Plasterk wil maatregelen nemen om te voorkomen dat bij volgende verkiezingen weer stemmen verdwijnen. Bijvoorbeeld door te garanderen dat stembureaus de procedures voor de controle van stemmen naleven. Onlangs pleitte de Kiesraad al voor de ontwikkeling van een nieuw model stembiljet dat bij voorkeur met scanapparatuur elektronisch te tellen is. Op initiatief van de CDA-fractie debatteerde de Kamer dinsdag 20 juni over de evaluatie van de verkiezingen en eventuele maatregelen om het stemproces te verbeteren.

Debat van dinsdag 20 juni