Khadija Arib enige kandidaat-Kamervoorzitter

De huidige Voorzitter, Khadija Arib, stelt zich opnieuw beschikbaar als Voorzitter van de Tweede Kamer. Zij is de enige kandidaat. Alle Kamerleden konden zich verkiesbaar stellen, door vóór dinsdag 28 maart 10.00 uur een brief te sturen. De Tweede Kamer kiest op woensdag 29 maart 2017 om 10.15 uur in een plenair debat een nieuwe Voorzitter.

Sollicitatiebrief

Alleen de huidige Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. In haar sollicitatiebrief staat waarom zij zich weer verkiesbaar stelt. In de vergadering van 29 maart kan Khadija Arib haar motivatie onderbouwen. Daarna stemmen de Kamerleden erover.

Vóór 2002 spraken de partijen onderling af welke fractie de Voorzitter mocht leveren. Maar tegenwoordig kunnen alle Kamerleden solliciteren naar deze functie.

De nieuwe Kamer is van start gegaan

Rens Raemakers (D66), met 25 jaar het jongste Kamerlid, legde op donderdag 23 maart 2017 de belofte af.

Op donderdag 23 maart was de installatie van de nieuwe Kamer. Zij legden de eed of de belofte af. 71 van hen waren nieuw.

Leer de nieuwe Kamer kennen

In het digitale magazine 'Klaar voor debat' is te lezen welke mogelijkheden er zijn om de Tweede Kamerleden te volgen en om ook na de verkiezingen van woensdag 15 maart invloed uit te oefenen.

Verder bevat het magazine informatie over het werk van de Tweede Kamer, evenals diverse wetenswaardigheden en cijfers over de nieuwe Tweede Kamer. Tijdens de kabinetsformatie wordt het magazine up-to-date gehouden.

Afscheid oude Kamer

Op woensdag 22 maart 2017 was de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer in de oude samenstelling. De vergadering stond in het teken van het afscheid van de vertrekkende Kamerleden.

Kamerleden staan bij elkaar voor foto in de plenaire vergaderzaal
Op dinsdag 14 februari werd in de plenaire zaal een groepsfoto gemaakt van de oude Tweede Kamer. 71 Kamerleden namen op woensdag 22 maart afscheid van de Tweede Kamer

Kabinetsformatie

Op dinsdag 28 maart debatteert de nieuwe Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag, op basis van het verslag van verkenner Edith Schippers. Sinds 2012 neemt niet langer de Koning, maar de Tweede Kamer het voortouw bij kabinetsformatie. De Kamer wijst in het debat een informateur aan, die gaat onderzoeken welke coalitie van politieke partijen haalbaar is voor een nieuw kabinet. De formatie kan enkele weken tot soms wel een halfjaar duren. Na het sluiten van een regeerakkoord beëdigt de Koning de nieuwe ministers en staatssecretaris en begint het kabinet aan zijn werk.

Definitieve uitslag

De Kiesraad heeft de definitieve uitslag bekendgemaakt op dinsdag 21 maart, in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

VVD 33 zetels
PVV 20 zetels
CDA 19 zetels
D66 19 zetels
GroenLinks 14 zetels
SP 14 zetels
PvdA 9 zetels
ChristenUnie 5 zetels
Partij voor de Dieren 5 zetels
50PLUS 4 zetels
SGP 3 zetels
DENK 3 zetels
Forum voor Democratie 2 zetels

Controle van de processen-verbaal van de stembureaus

ambtenaren controleren zorgvuldig de processen-verbaal van alle circa 9.000 stembureaus.
Ambtenaren controleren zaterdag 18 maart zorgvuldig de processen-verbaal van alle circa 9.000 stembureaus.

Een ongewoon gezicht, zaterdag 18 maart in de plenaire zaal van de Tweede Kamer: ambtenaren controleren zorgvuldig de processen-verbaal van alle circa 9.000 stembureaus. Ze doen dit namens de Kamercommissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

Stemmen tellen

De stembureaus zijn om 21.00 uur gesloten. De stemmen kunnen worden geteld. Het Centraal Stembureau in Den Haag verzamelt de uitslagen van de plaatselijke stembureaus, telt deze op en stelt de uitslag van de verkiezingen vast.

Kiesdeler en restzetels

In ons kiesstelsel komt een partij pas in de Kamer als die partij de kiesdeler haalt. Dat is het totale aantal stemmen gedeeld door de 150 zetels. In 2012 waren 62.828 stemmen nodig voor een zetel. De opkomst in 2017 is hoger (80,4%), dus zijn er meer stemmen nodig voor een zetel.

Er blijft altijd wel een rest over. De restzetels voor de Tweede Kamer worden verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een partij tenminste één zetel hebben behaald.

Officiële uitslag op 21 maart

De officiële uitslag wordt pas op dinsdag 21 maart 2017 bekendgemaakt in een openbare zitting van de Kiesraad, in het gebouw van de Tweede Kamer.

Verkiezingsdag: woensdag 15 maart 2017

Stembureau Tweede Kamer
Stembureau tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Op de dag van de verkiezingen waren de stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur. Op deze dag mochten alle mensen van achttien jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit een stem uitbrengen.

Waar stemmen?

U kon stemmen in elk stembureau in uw gemeente. Op uw stempas staan de bureaus die het dichtst in de buurt zijn. Voor een overzicht van alle stembureaus in Nederland, zie: www.waarkanikstemmen.info

Stembureaus op bijzondere plekken

Ook dit jaar waren er stembureaus op bijzondere plekken. Wat dacht u van de stemhokjes naast de tweeduizend jaar oude tempel in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden? De gemeente Zuidplas had opnieuw een drive-instembureau. Inwoners van deze gemeente konden het stembureau inrijden met de auto, motor of fiets. Ook het Leger des Heils aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam opende zijn deuren voor mensen die hun stem willen uitbrengen. Veel verzorgingstehuizen, scholen, stations en bibliotheken richtten een stemlokaal in.

28 partijen deden mee aan de verkiezingen

28 partijen deden mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart 2017. Klik voor een overzicht van alle deelnemende partijen en hun verkiezingsprogramma.

Stemhulp

De website Parlement & Politiek heeft alle online kieshulpen op een rij gezet, zoals de StemWijzer, het (Groene) Kieskompas, Gayvote en de Privacy Stemwijzer 2017.

1114 kandidaten

In totaal zijn er 1114 kandidaten voor het Kamerlidmaatschap. Van hen zijn 393 vrouw (35,3%) en 721 man. In 2012 was het totaal aantal kandidaten 972, van wie 303 vrouw (31,2%) en 669 man was.

De oudste kandidaat is kunstenaar Johan de Haas. Hij is 93 jaar. De jongste kandidaat is Malou Herstel. Zij is 17 jaar. Beide kandidaten staan op de lijst van de Partij voor de Dieren.

Kiezers in het buitenland

Ongeveer 77.500 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben zich aangemeld om een stem te kunnen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het waren er niet eerder zo veel. Het aantal stemmers in het buitenland loopt sinds het begin van deze eeuw gestaag op. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 lieten bijna 50.000 kiezers in den vreemde zich registreren.

De persoonlijke stempas

Stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017
Stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017

Iedereen die mag stemmen in Nederland heeft uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een persoonlijke stempas thuisgestuurd gekregen. Woensdag 1 maart was dus de laatste dag waarop u de stempas kon verwachten. Met deze pas en een identiteitsbewijs was het mogelijk om in elk stemlokaal binnen uw gemeente te stemmen. Het identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uit Nederland.

  • Weetje: Ook met een verlopen identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) was stemmen mogelijk. Het identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar geleden verlopen zijn. Dit betekent dat op uw identiteitsbewijs bij ‘geldig tot’ 16 maart 2012 of een latere datum moet staan. Als u geen identiteitsbewijs hebt, kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. Of u kunt iemand machtigen om namens u te stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen bij uw gemeente. Uw brief moet uiterlijk op 10 maart bij uw gemeente binnen zijn. Klik voor meer informatie.

Machtigen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand uit uw eigen gemeente machtigen om namens u te stemmen. Klik voor meer informatie.

Geen stempas of stempas kwijt?

Uw gemeente kan voor een vervangende stempas zorgen. U kunt dit schriftelijk of mondeling aanvragen. Maar wees wel op tijd.

Het stembiljet is lekker groot

Bij de vorige verkiezingen was het stembiljet 70 bij 50 centimeter groot. Dat was genoeg ruimte voor 21 partijen met hun kandidatenlijst. Bij deze verkiezingen is meer ruimte nodig, omdat er 28 partijen meedoen. Even leek het erop dat er nog veel meer partijen zouden meedoen. In december 2016 hadden namelijk 81 partijen hun naam geregistreerd. De achterkant maar gebruiken dan? Geen goed idee, schreef minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt dat alle deelnemende partijen op de voorkant van het stembiljet moeten komen. Hij kiest daarom voor de breedte: het stembiljet kan maximaal één meter worden. Dan passen alle 28 partijen op het biljet.