Debat over breed welvaartsbegrip

Op dinsdag 31 januari 2017 debatteerde de Tweede Kamer met minister Kamp (Economische Zaken) over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip. Deze onderzoekscommissie heeft gekeken naar het meten van 'brede welvaart', waaronder niet alleen het inkomen, maar ook zaken als onderwijs, gezondheid en milieu vallen. De commissie nam daarbij specifiek het instrument van het bruto binnenlands product (bbp) onder de loep. Volgens de commissie is het bbp nooit bedoeld om de brede welvaart te meten.

Kijk of lees terug

20 april 2016: aanbieding van het rapport

Presentatie eindrapport breed welvaartsbegrip
Voorzitter Khadija Arib spreekt tijdens de presentatie van het eindrapport van de commissie Breed welvaartsbegrip op woensdag 20 april 2016

In het politieke en maatschappelijke debat is meer gestructureerde aandacht nodig voor de brede welvaart. Dat concludeert de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip in haar rapport ‘Welvaart in kaart’. Brede welvaart gaat niet alleen over het inkomen, maar ook over zaken als onderwijs, gezondheid en milieu. De commissie beveelt aan om het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een jaarlijkse ‘Monitor brede welvaart’ te laten ontwikkelen. Kamervoorzitter Khadija Arib nam het onderzoeksrapport woensdag 20 april 2016 in ontvangst van commissievoorzitter Rik Grashoff (GroenLinks). De tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip onderzocht vanaf begin oktober 2015 de middelen om welvaart te meten.

Niet alleen inkomen

In de discussie over welvaart is van oudsher veel aandacht voor het bruto binnenlands product (bbp), maar dit instrument is volgens de commissie nooit bedoeld om de brede welvaart te meten. Brede welvaart gaat namelijk niet alleen over inkomen, maar heeft ook te maken met zaken als onderwijs, gezondheid en milieu. Daarnaast is de huidige stand van de welvaart van invloed op andere delen van de wereld en op de toekomst.

Instrument

Volgens de commissie is er behoefte aan één gezaghebbend instrument om de informatie over de brede welvaart duidelijk, actueel en kernachtig te presenteren. Dit instrument moet als basis dienen voor een jaarlijks politiek debat over brede welvaart in Nederland. Zo’n instrument bestaat nu nog niet, ook niet in het buitenland. De commissie denkt dat dit komt doordat landen en internationale organisaties eigenstandig diverse indicatoren voor de brede welvaart ontwikkelen.

Jaarlijkse monitor

De commissie beveelt aan om het CBS een jaarlijkse ‘Monitor brede welvaart’ te laten ontwikkelen. Die monitor zou moeten aansluiten bij de groeiende internationale consensus over standaarden voor het meten van brede welvaart. De monitor moet actuele gegevens bevatten en een vergelijking over een langere periode en met andere landen mogelijk maken. De Tweede Kamer zou jaarlijks een debat over de ‘Monitor brede welvaart’ moeten voeren, bijvoorbeeld op Verantwoordingsdag in het voorjaar. Daarnaast hoopt de commissie dat het CBS kan bijdragen aan internationale harmonisatie voor het meten van de brede welvaart.

Juni 2106 Debat tussen Kamer en tijdelijke commissie

Op woensdag 22 en dinsdag 28 juni 2016 debatteerde de Tweede Kamer over het rapport dat de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip op 20 april 2016 presenteerde.

Verslag

Eerste deel debat (22 juni):

Tweede deel debat (28 juni):

Download het eindrapport

Download het eindrapport 'Welvaart in kaart' (pdf).

Persconferentie terugkijken