Kabinet volgt adviezen over breed welvaartsbegrip

31 januari 2017, debat - Bij welvaart gaat het niet alleen over het bruto binnenlands product (bbp), maar ook over bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en luchtvervuiling. Een Kamermeerderheid is blij dat het kabinet de aanbevelingen van de commissie Breed welvaartsbegrip overneemt.

Wat meten we precies met het bbp? Welke rol speelt het in de politieke besluitvorming? Hoe kan brede welvaart inzichtelijker worden gemaakt en worden betrokken bij de beleidsvorming? Met dit soort vragen heeft de commissie Breed welvaartsbegrip onder voorzitterschap van Grashoff (GroenLinks) zich beziggehouden.

Het kabinet neemt alle adviezen van de commissie Breed welvaartsbegrip over. Een ruime Kamermeerderheid van Thieme (PvdD), Voortman (GroenLinks), Mulder (CDA), Vermue (PvdA), Gesthuizen (SP), Van Veldhoven (D66) en Geselschap (VVD) is daar blij mee. Alleen Klever (PVV) ziet niets in die plannen.

Jaarlijkse CBS-monitor brede welvaart

Er komt vanaf 2018 jaarlijks een monitor brede welvaart, opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin komt niet alleen naar voren wat de effecten van kabinetsbeleid zijn op het bbp, maar ook op bijvoorbeeld de toegankelijkheid van onderwijs, het milieu en de armoede.

Welke gevolgen heeft het beleid ook voor armoede elders in de wereld of voor klimaatverandering? Minister Kamp (Economische Zaken) kondigt aan dat er in de monitor brede welvaart apart aandacht zal komen voor de zogenaamde Sustainable Development Goals van de VN.

Gesthuizen vraagt of het CBS in de monitor ook expliciet aandacht gaat besteden aan ongelijkheid en verdelingsvraagstukken. Kamp zegt dat toe.

Bbp blijft belangrijk

Klever ziet niets in de monitor brede welvaart. Volgens haar kunnen cijfers over brede welvaart nooit worden vastgesteld op basis van objectieve factoren. Zij vreest dat het CBS voor het opstellen van de nieuwe monitor verplicht wordt "subjectieve linkse hobbyonderzoekjes" over klimaat en milieu te gaan doen.

Ook Geselschap wil het bbp als belangrijkste indicator behouden, ook al omdat die cijfers het best internationaal vergelijkbaar zijn. Maar hij wil de nieuwe cijfers uit de monitor brede welvaart er wel naast zetten. Thieme wil juist dat het bbp niet meer als belangrijkste indicator voor welvaart wordt beschouwd.

De Kamer debatteerde eerder over het rapport van de commissie Breed welvaartsbegrip op 22 juni en 28 juni 2016.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Naar boven